เยาชนผู้ด้อยโอกาส
วันที่ : 15/09/2553 18:31:51    

หากท่านมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในสังคม ติดต่อบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนด้านสวัสดิการเด็ก อุปกรณ์กีฬา นันทนาการอุปกรณ์การศึกษา และกายอุปกรณ์เช่น รถโยก รถเข็น ไม้ค้ำยัน เฝือกเหล็ก เครื่องช่วยเดิน ฯลฯ ได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) เลขที่ 78/5 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2583-7999, 0-2583-8396, 0-2583-2532 โทรสาร 0-2583-8396 ต่อ 115 หรือต้องการโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่ - ชื่อบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 123-6-00734-4 - ชื่อบัญชี มูลนิธิเด็กพิการบ้านนนทภูมิ ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 123-1-52598-3 ( กรณีการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ของท่าน แจ้งให้ทางสถานสงเคราะห์ทราบทาง Fax: หมายเลข 0-2583-7999,0-2583-8396,0-2583-2532 ต่อ 115 เพื่อทางสถานสงเคราะห์จะได้ทำใบรับบริจาคและหนังสือตอบขอบคุณมายังท่านผู้มีอุปการคุณต่อเด็กพิการ ) 

ที่มา :
 
 
 
ตั้งกระทู้โดย : ภาคภูมิ วัชรขจร      จำนวนคนอ่าน : 689
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |