เด็กพิการ ที่สุโขทัย
วันที่ : 15/09/2553 18:27:55    

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการ บำบัด ฟื้นฟู เตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่ม และให้ความช่วยเหลือเด็กพิการ เด็กพิเศษ ในจังหวัดสุโขทัย และใกล้เคียง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิการเพื่อให้เด็กพิการ เด็กพิเศษ ที่ไม่สามารถไปร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้ อันเนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทาง และความไม่ปลอดภัย เพื่อให้เด็กพิการ เด็กพิเศษได้ร่วมสนุกสนาน และมีความสุขในงานวันเด็กแห่งชาติ เหมือนกับเด็กปกติทั่วไป จึงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เด็กพิการ เด็กพิเศษ พร้อมทั้งผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และขอเชิญผู้มีใจบุญร่วมบริจาคสนับสนุนเงิน สิ่งของ อาหาร ขนม ของขวัญหรือรางวัล สำหรับเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กพิการ เด็กพิเศษ เนื่องในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิการ ประจำปี 2552 ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0-5564-5297 , 08-1887-0429 

ที่มา :
 
 
 
 
ตั้งกระทู้โดย : ภาคภูมิ วัชรขจร      จำนวนคนอ่าน : 520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |