บุดบ่อ
วันที่ : 15/02/2554 18:07:46    

บ่อเดิมเป็นบ่อขุดธรรมดา ที่ท่านเจ้าประคุณได้ให้ช่างที่มาสร้างองค์หลวงพ่อโตขุดให้ เมื่อมาวัดอินทรวิหาร มาควบคุมการก่อสร้างองค์หลวงพ่อโต มีญาติโยมมาขอน้ำพระพุทธมนต์ ท่านก็ให้ไปตักเอาในบ่อที่ท่านทำไว้ ปรากฏว่านำไปใช้แล้วเกิดความศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ยังมีชีวิตอยู่ ฯพณฯ จอมพลผิน ชุณหะวัณ ได้มาซ่อมบูรณะขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2594 ทำเป็นหลังคาคลุม มีเสาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิม ไม่สามารถรักษาความสะอาดได้ จึงได้เลิกใช้ มาเมื่อปี พ.ศ. 2530 พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันจึง ได้มาซ่อมบูรณะขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2594  

 
ตั้งกระทู้โดย : ทรรษดา คงคิริทร์      จำนวนคนอ่าน : 412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |