109 วัด ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดไทยในเมืองไทย และต่างประเทศ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวัดและข้อมูลทั่วไป
 
 
 
 
 
   
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
   
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
   
วัดสามพระยา
   
วัดดีดวด
   
เวฬุราชิน
   
วัดดุสิต
   
ศิริพงษ์
   
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
   
วัดโสมนัสวิหาร
   
วัดชลอ
   
วัดสังเวชวิศยาราม
   
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
   
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
   
วัดนรนาถสุนทริการาม
   
วัดบำเพ็ญจีนพรต
   
วัดอินทาราม
   
วัดอินทรวิหาร
   
วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
   
วัดโพธิ์
   
วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร
   
วัดสวนแก้ว
   
วัดสร้อยทอง
   
วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)
   
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
   
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
   
วัดดุสิดาราม วรวิหาร
   
วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
   
วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
   
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
   
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
   
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
   
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
   
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
   
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
   
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
   
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
   
วัดอนงคารามวรวิหาร
   
วัดยานนาวา
   
วัดบุปผาราม วรวิหาร
   
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
   
วัดชิโนรสาราม วรวิหาร
   
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
   
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
   
วัดอินทรวิหาร
   
วัดปากน้ำ
   
วัดยางสุทธาราม
   
วัดเสมียนนารี
   
วัดนาคปรก
   
วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
   
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
   
วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
   
วัดนวลนรดิศวรวิหาร
   
วัดอุภัยราชบำรุง
   
วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ)
   
วัดศรีบุญเรือง
   
วัดพระแม่มหาการุณย์
   
วัดหนองจอก
   
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
   
วัดป่าเชิงเลน
   
วัดเกาะพญาเจ่ง หรือวัดเกาะบางพูดเดิม
   
วัดบ้านทุ่งกระแจะแม้นเขียน หรือวัดทุ่งเสรี
   
วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร (วัดทองบางพรม)
   
วัดใหม่พิเรนทร์
   
วัดปทุมคงคา
   
วัดบุคคโล
   
วัดเล่งเน่ยยี่
   
วัดเศวตฉัตร วรวิหาร
   
วัดดอกไม้
   
วัดเจ้าอาม
   
วัดเทวราชกุญชร
   
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก)
   
วัดสวนพลู
   
วัดคลองเตยนอก
   
วัดโพธิ์แมนคุณาราม
   
วัดมกุฎกษัตริยาราม
   
วัดเวตวันธรรมาวาส
   
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
   
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร
   
วัดนางนอง วรวิหาร
   
วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร
   
วัดมหรรณพ์
   
วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
   
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
   
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
   
วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร
   
วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
   
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
   
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
   
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
   
วัดอนงคารามวรวิหาร
   
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
   
วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
   
วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
   
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
   
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
   
วัดบุปผาราม วรวิหาร
   
วัดนางนองวรวิหาร
   
วัดศรีเอี่ยม
   
วัดดุสิดารามวรวิหาร
   
วัดสามพระยาวรวิหาร
   
วัดทุ่งลานนา
   
นิมมานรดี
 
 
 
  วัดไทยในต่างประเทศ
  ข้อมูลวัดทางสถิติ
  วัดประจำรัชกาล
  ไหว้พระ ๙ วัด
  พระอารามหลวง
  ระเบียบปฏิบัติการไปวัด
  กรุงเทพมหานคร
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคตะวันออก
  ภาคใต้
 
กรุงเทพฯ กาญจนบุรี กำแพงเพชร
ชัยนาท นครนายก นครปฐม
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี
อ่างทอง อุทัยธานี
     
เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์
น่าน พะเยา พิจิตร
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลำปาง
ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์
     
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ
นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร
ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี
อุบลราชธานี
     
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ตราด ปราจีนบุรี ระยอง
สระแก้ว
     
กระบี่ ชุมพร ตรัง
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์
พังงา พัทลุง ภูเก็ต
ยะลา สงขลา สตูล
สุราษฎร์ธานี
     
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |