ӴѺ ʹѺʹع ´ʹѺʹع ˵
1.
  นายบุญชัย วัชรขจร  
   
     
2.
  ดร.สมยศ แสงสุวรรณ  
 
สนับสนุนข้อมูล วัดไทยในอเมริกา
 
     
3.
  นางล้วน มาประชุม  
 
สำรวจวัด
 
     
-
4.
  นายสุดใจ มาประชุม  
 
สำรวจวัด
 
     
-
5.
  ด.ญ.พัณณิตา วัชรขจร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
 
 
สำรวจวัด
 
     
-
6.
  ด.ญ.สุชานาถ วัชรขจร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
 
 
ถ่ายรูป ตัดต่อ
 
     
-
7.
  ด.ญ.สุภามาส วัชรขจร
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
 
 
นำเข้าข้อมูล
 
     
-
8.
  นางสาวขวัญจิตร มาประชุม
บจ.อินชัวร์โบรกเกอร์
 
 
เงินเดือนพนักงาน IT
 
     
 
9.
  นายภาคภูมิ วัชรขจร  
 
 
 
     
 
10.
  บริษัท โอเวอร์ซีส์ ออโต้ จำกัด  
 
เป็นผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการไหว้พระ ๙ วัด
และสนันสนุนรถตู้พร้อมน้ำมันในการเดินทางไปหาข้อมูลวัดต่างๆทั่วประเทศ
 
     
 
11.
  บริษัท อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด  
 
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ทำเว็บไซต์� www.109wat.com
 
     
Tel.0 2702 9000
     
   
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |