ท่านพุทธทาสภิกขุ
เวปไซท์ suanmokkh.org  
เวปไซท์ 100bdd.org  
เวปไซท์ buddhadasa.in.th  
กำเนิดพระสิทธัตถะ๑๐  
กำเนิดพระสิทธัตถะ๙  
กำเนิดพระสิทธัตถะ๘  
กำเนิดพระสิทธัตถะ๗  
กำเนิดพระสิทธัตถะ๖  
กำเนิดพระสิทธัตถะ๕  
กำเนิดพระสิทธัตถะ๔  
กำเนิดพระสิทธัตถะ๓  
กำเนิดพระสิทธัตถะ๒  
กำเนิดพระสิทธัตถะ๑  
ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ๑  
 
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
เวปไซท์ watcholpratan.net  
เวปไซท์ panya.iirt.net  
ผู้สูงอายุควรทำอย่างไร  
แสงธรรมส่องทาง  
พระคุณพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย  
พอดีเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ  
วันเวลาดีเมื่อเราทำดี  
พระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทร  
ทุกชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง  
ทุกข์มากับความเจริญทางวัตถุ  
ทำจิตให้คงที่ไม่ยินดียินร้าย  
จงใช้ธรรมะแก้ไขปัญหาชีวิต  
แก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตัวเราเอง  
เกิดเป็นคนต้องพึ่งตัวเอง  
การแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของเรา  
เริ่มชีวิตใหม่ด้วยการรักษาศีล  
 
สมเด็จพระญาณสังวร
เวปไซท์ watbowon.com  
เวปไซท์ somdejyans.th.gs  
เวปไซท์ mahamakuta.inet.co.th  
เวปไซท์ sangharaja.org  
อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา  
สุญญตา ๗ วิธีฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม  
สุญญตา ๖ ศีล สมาธิ ปัญญา  
สุญญตา ๕ สมาธินิมิต  
สุญญตา ๔ นิยานิกธรรม  
สุญญตา ๓ อนิมิตเจโตสมาธิ-นิพพาน  
สุญญตา ๒ กำหนดอากาศ-วิญญาณ  
สุญญตา ๑ กำหนดป่า-แผ่นดิน  
เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง  
อานุภาพแห่งความดี  
ธรรมเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต ๒  
ธรรมเพื่อความสวัสดี  
 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เวปไซท์ sutdhawas.com  
เวปไซท์ luangpumun.org  
การเจริญสมาธิ  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 19)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 18)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 17)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 16)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 15)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 14)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 13)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 12)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 11)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 10)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 9)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 8)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 7)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 6)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 5)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 4)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 3)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 2)  
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ตอนที่ 1)  
 
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
เวปไซท์ sitluangpor.com  
เวปไซท์ watthasung.com  
เวปไซท์ watthasung.com  
หนีนรกตอนที่๒๔  
หนีนรกตอนที่๒๓  
หนีนรกตอนที่๒๒  
หนีนรกตอนที่๒๑  
หนีนรกตอนที่๒๐  
หนีนรกตอนที่๑๙  
หนีนรกตอนที่๑๘  
หนีนรกตอนที่๑๗  
หนีนรกตอนที่๑๖  
หนีนรกตอนที่๑๕  
หนีนรกตอนที่๑๔  
หนีนรกตอนที่๑๓  
หนีนรกตอนที่๑๒  
หนีนรกตอนที่๑๑  
หนีนรกตอนที่๑๐  
หนีนรกตอนที่๙  
หนีนรกตอนที่๘  
หนีนรกตอนที่๗  
หนีนรกตอนที่๖  
หนีนรกตอนที่๕  
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2  
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
รวมคำสอนก่อนเจริญกรรมฐาน  
ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี  
 
หลวงปู่ชา สุภัทโท
เวปไซท์ watnongpahpong.org  
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  
สูตรแก้ทุกข์  
สมาธิ จิต  
วันอุโบสถศึล  
ปฏิบัติด้วยการปล่อยวาง  
อยู่เพื่ออะไรทำเพื่ออะไร  
มีศีลมีปัญญา  
พละ๕(อินทรีย์๕)  
อบรมภาวนา  
หัวใจพุทธศาสนา  
"น้ำไหลนิ่ง"อบรมคณะหัวหน้าศาล  
อ่านใจธรรมชาติ  
เทศน์โปรดนางสแตนตันกับนางไวท์เฮาส์  
 
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เทศน์เข้าพรรษา ณ วัดป่าอุดมสมพร  
เทศน์ก่อนเข้าพรรษา ณ วัดป่าอุดมสมพร  
ธรรมกถา-จิตตภาวนาพุทโธ-วัดบวรฯ-ชุดที่ 3 ( 7 ธ.ค. 2518 )  
ธรรมกถา-จิตตภาวนาพุทโธ-วัดบวรฯ-ชุดที่ 2 ( 6 ธ.ค. 2518 )  
ธรรมกถา-จิตตภาวนาพุทโธ-วัดบวรฯ-ชุดที่ 1 ( 5 ธ.ค. 2518 )  
เทศน์อบรม ณ วัดใหม่เสนานิคม  
เทศน์อบรม ณ วัดป่าอุดมสมพร  
เทศน์อบรม ณ วัดถ้ำขาม  
อบรมกัมมัฏฐาน ณ วัดถ้ำขาม  
 
หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี
หลักพุทธศาสนาสี่ประการ  
การศึกษาพุทธศาสนา  
คนสี่เหล่า  
แก่นของการปฏิบัติ  
ความโง่  
กรรม ๒  
กรรม ๑  
หญ้าปากคอก  
ความประมาท  
กัมมัฏฐาน  
พระพุทธคุณ ครั้งที่๒  
พระพุทธคุณ ครั้งที่๑  
 
พระมหาวุฒิชัย ว.วชิระเมธี
เวปไซท์พระมหาวุฒิชัย  
 
หลวงพ่อจรัญ
เวปไซท์หลวงพ่อจรัญ  
 
พระมหาสมปอง นครไธสง ตาลปุตฺโต
เวปไซท์พระมหาสมปอง  
 
หลวงปู่พุทธะอิสระ
ธรรมบรรยาย  
ปุจฉา วิสัชนา  
กายานุปัสสนา  
ธรรมในเสียงเพลง๒  
ธรรมในเสียงเพลง๑  
รวมบทโศลก  
ขณิกสมาธิ,พิจารณาโครงกระดูก  
ศักดิ์สิทธิ์  
 
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
เจริญปัญญา ๑  
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  
จิตคือพุทธะ  
 
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
เวปไซท์ buddhayanando.com  
 
พระพุทธยานันทภิกขุ
เวปไซท์ buddhayanando.com  
 
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ตามดูอารมณ์จิต  
การบริหารจิต  
เรื่องของสมาธิ  
การฝึกจิต  
ทุกข์และมหาสติ  
จิตภาวนา  
ลักษณะจิตเป็นพุทธะ  
ศีล สมาธิ ปัญญา  
จิตแท้จิตดั้งเดิม  
การฝึกสมาธ ตอนที่ ๒  
การฝึกสมาธิ ตอนที่ ๑  
ตายแล้วเกิด  
 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เวปไซท์วัดญาณเวศกวัน  
 
พระพยอม กัลยาโณ
อย่าจุ้น วิธีทำตัวให้หายจุ้นจ้าน  
เข้าวัดทำไมและได้อะไร  
ธรรมะมีฤทธิ์  
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ  
หน้าที่ของมนุษย์  
ธรรมะแก้วิกฤต๒  
ธรรมะแก้วิกฤต๑  
ทางสายกลาง  
มรดกพุทธทาส  
บัญญัติของสัตบุรุษ  
คุณธรรม นำธุรกิจ  
อยู่ดีมีปิติ  
 
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
พละ๕  
ปฏิบัติภายในกาย  
สอนใจตนเอง  
ภาวนาฆ่ากิเลส  
๓๐ ธ.ค ๒๘  
ภพ ชาติ  
เดินทางผิด  
พระพุทธศาสนา  
รู้แจ้งแล้วละ  
กายคตาสติภาวนา  
มรณภัย  
กิเลสไหม้กายวาจาจิต  
อิมิชาติ หนอนกินคุถ  
เมตตาธรรม  
ขัดจิตด้วยสมาธิ  
ใจกลัวกิเลส  
อุบายสั่งสอนจิต  
อนัตตลักษณะ  
เลิกละบาป ประกอบบุญ  
ภาวนาจนเลยตาย  
เพียรปฏิบัติภาวนา  
พุทโธอยู่ที่ใจ  
ตั้งมั่นในธรรม  
คนตาบอดจูงคนตาบอด  
แร่ทองคำ  
ศรัทธาหัวเต่า  
ภาวนาล้างใจให้สะอาด  
นักภาวนากล้าตาย  
พุทโธ  
การจดจำคำสั่งสอน  
จิตใจดวงผู้รู้อยู่  
พิจารณากระดูก ๓๐๐ ท่อน  
 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ปธ.๙)
วิดีโออำนวยพรปีใหม่  
เวปไซท์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
 
พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช
เวปไซท์ที่เกี่ยวข้อง  
 
พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
สติปัฏฐาน ๔  
ขั้นตอนการปฏิบัติ  
เริ่มจากบัญญัติ เข้าสู่ปรมัติ  
ธรรมานุปัสสนา สติปัฏฐาน  
หลักการปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔  
ปรมัติ บัญญัติ๒  
ปรมัติ บัญญัติ๑  
เป้าหมายของการปฏิบัติ  
อารมณ์สมถะ อารมณ์วิปัสสนา  
ความเห็นผิด  
ความหมายของวิปัสสนา  
พูดถึงญาติโยมที่มาปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |