พระอาจารย์บุญเพ็ง

 

 

ประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต

วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

วัดถ้ำกลองเพล เป็นสถานที่อันสงบวิเวกท่ามกลางธรรมชาติป่าดง และเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า เช่น เสือ ช้าง กวางป่ามาก่อนในอดีต ต่อมาสถานที่แห่งนี้ ได้เป็นที่ปฏิบัติพระกรรมฐานของพระอริยเจ้าที่เลิศไปด้วยพรหมวิหารธรรม คือ หลวงปู่ขาว อนาลโย ศิษย์อาวุโสของหลวงปู่มั่น พระบุพพาจารย์ใหญ่แห่งยุคปัจจุบัน

หลวงปู่ขาว อนาลโย ท่านได้ศิษย์ผู้สืบทอดเจตนาธรรมไว้องค์หนึ่ง คือ ท่านพระอาจารย์เพ็ง เขมาภิรโต ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรอยู่ในขณะนี้ พระอาจารย์ เพ็ง เขมาภิรโต นับได้ว่า ท่านเป็นผู้ได้อยู่ปรนนิบัติหลวงปู่ขาว เมื่อครั้งที่เดินธุดงค์กรรมฐานใน ป่าดงพงไพร จนกระทั่งมาอยู่จำพรรษาที่ วัดถ้ำกลองเพล ท่านก็ไม่เคยจากไปไหนเลย ดังนั้นธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตของ หลวงปู่ขาว ท่านพระอาจารย์เพ็ง ได้น้อมรับไว้อย่างเต็มภูมิจิตภูมิใจ

ปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติของท่านพระอาจารย์เพ็ง สมัยแรกๆ นั้น ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นอย่างยิ่ง จึงฝากตัวกับหลวงปู่มั่น เพื่ออยู่ปฏิบัติอุปัฏฐาก จนได้รับภูมิธรรมตามคำแนะสอนมาเป็นอันมาก

เมื่อสิ้นหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ไปแล้ว ท่านพระอาจารย์เพ็ง เขมาภิรโต ได้มาอยู่อุปัฏฐาก หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นองค์ต่อมา พระอาจารย์เพ็ง เขมาภิรโต ท่านถือกำเนิด ณ บ้านตำบลกระจาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๖ คน บิดามารดาเป็นชาวนา การศึกษาท่านจบชั้น ป.๔ จากโรงเรียนวัดบ้านสีฐาน

ต่อมาอายุได้ ๑๐ ปีเศษ กองทัพธรรม โดยท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล และหลวงปู่ฝั้น อาจาโร พร้อมคณะได้ออกไปเผยแพร่ธรรมะ มาพักอยู่ใกล้ๆ บ้านของท่าน ชาวบ้านต่างก็เข้านมัสการฟังธรรม นั่งสมาธิภาวนากันอย่างล้นหลาม

ณ สถานที่แห่งนี้ พระอาจารย์เพ็ง (เด็กชายเพ็ง) ได้มานั่งฟังอยู่ด้วย บังเกิดปีติศรัทธาอยากจะบวชบ้าง เพื่อจะติดตามครูบาอาจารย์ไปอยู่ด้วย เพราะใจรักในการนี้เป็นอันมาก ความปรารถนาสมประสงค์เมื่อคุณย่าและบิดามารดาออกปากอนุญาต ดังนั้นท่านได้เข้านมัสการขอบวชเป็นสามเณรจาก ท่านพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม ท่านผู้เป็นหัวหน้ากองทัพธรรม ขั้นพิสูจน์ ท่านต้องบวชเป็นตาผ้าขาวเสียก่อน ๑ เดือน เพื่อแก้ไขนิสัยฆราวาส เช่น
๑. อดอาหารเย็น จนให้เหลือเพียงมื้อเดียว
๒. ทดสอบจิตใจมีความแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวแค่ไหน กล้าหรือกลัวตาย !

การทดสอบจิตใจนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะตามธรรมดาผู้ที่จะบวชเป็นพระเป็นเณร ควรจะมีจิตใจที่กล้าแกร่ง เด็ดเดี่ยวในการที่จะปฏิบัติธรรม เพื่อให้สมกับเป็นพุทธบุตรที่ดี ท่านพระอาจารย์เพ็ง ได้พิสูจน์ตัวเอง จนเป็นที่ประจักษ์ เมื่อพิสูจน์จนแน่ใจแล้ว ท่านได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ให้บวชเป็นสามเณร ณ วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร

เมื่อบวชเป็นสามเณรเพ็ง แล้ว ท่านได้ถือข้อวัตรปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เช่น ทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม พิจารณาธาตุสังขาร ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ ตื่นนอนตอนเช้าก่อนพระอาจารย์ ปรนนิบัติครูบาอาจารย์ ต้มน้ำ ทำความสะอาดลานวัด ศาลา กุฏิ บิณฑบาต อันเป็นกิจวัตรของสามเณร

การที่ได้ฝึกอบรมมาดีแล้วนี้เอง ท่านจึงมีวาสนา เข้าอยู่ปรนนิบัติอุปัฏฐาก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่บ้านหนองผือ จ.สกลนคร ความมั่นใจของ สามเณรเพ็ง สมัยเข้าฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นและได้รับเมตตาในประโยคคำพูดว่า พอจะบอกได้สอนได้ เท่านี้เองที่เป็นกำลังใจ ให้ทุ่มเทจิตใจสู่แนวทางปฏิบัติธรรมอย่างสิ้นสงสัย สามเณรเพ็ง ได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นมาเป็นเวลานาน จนอายุของท่านเข้าเกณฑ์อุปสมบท ท่านจึงกราบลาหลวงปู่มั่น เดินทางไปอุปสมบท ณ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

โดยมีพระมหาทองสุก สุจิตโต เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาไพบูลย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่า เขมาภิรโต แล้วเดินทางกลับมาอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นต่อไป

ชีวิตในการเดินธุดงค์ ท่านมีโอกาสติดตามหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เข้าป่าบำเพ็ญภาวนาอยู่หลายครั้ง แต่เป็นระยะใกล้ๆ นอกจากจะติดตามครูบาอาจารย์ไปยังสถานที่ต่างๆ แล้ว ท่านเคยธุดงคกรรมฐานเพียงลำพังเป็นเวลาหลายพรรษา จนมีความรู้ในทางธรรมะอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยลำดับ ในช่วงเวลานั้น ท่านเดินธุดงค์ไปถึง วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่าง จ.สกลนคร ท่านไปเห็นปฏิปทาของหลวงปู่ขาว อนาลโย เกิดศรัทธาเลื่อมใสเป็นอันมาก ท่านจึงอยู่จำพรรษากับท่าน และได้รับการแนะนำอุบายธรรมปฏิบัติอย่างมากมาย

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ขณะเดินธุดงค์กรรมฐานอยู่ในป่า ท่านได้ทราบว่า หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้มาก่อตั้งสถานที่ปฏิบัติถ้ำกลองเพล ในจังหวัดอุดรธานี พระอาจารย์เพ็ง เขมาภิรโต ท่านจึงเดินธุดงค์มายังจังหวัดอุดร เพื่อหวังจะช่วยพระอาจารย์ของท่านสร้างวัดให้สำเร็จ นับได้ว่า พระอาจารย์เพ็ง ได้มาเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการก่อตั้งวัดถ้ำกลองเพล พร้อมทั้งยังได้แบ่งเบาภาระพระอาจารย์ของท่านคือ หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้เป็นอันมาก

ครั้นหลวงปู่ขาว อนาลโย มรณภาพลง พระอาจารย์เพ็ง เขมาภิรโต ท่านก็ได้เป็นกำลังกายกำลังใจ ทดแทนคุณของครูยาอาจารย์อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ท่ามกลางสายตาของมหาชนจำนวนแสนที่เดินทางไปนมัสการงานพระราชทานเพลิงศพ คุณงามความดีทั้งปวงนี้ พระอาจารย์เพ็ง เขมาภิรโต สมควรเป็นเยี่ยงอย่างแก่พวกเราชาวไทยอันมีพระพุทธศาสนาประจำจิตใจทุกคน จะได้ปฏิปทาของท่านมาประพฤติตามก็คงได้รับความสุขความเจริญ และยังจะเป็นอริยะประเพณีต่อไป
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |