หลวงพ่อแช่ม

 

 

หลวงพ่อแช่ม

พระครูวิทุทธิวงศาจารย์ญาณนมุนี
 
พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี หรือ หลวงพ่อแช่ม เดิมชื่อแช่ม เป็นชาวจังหวัด พังงาที่บ้านบ่อแสนอำเภอทับปุด ในปี พ.ศ. 2370 ต่อมาบิดา มารดา ได้หนีภัพ พม่า มาอยู่ที่บ้านฉลองแต่เด็กบิดา มารดา ฝากให้เป็นลูกศิษย์พ่อท่านเฒ่าและอุปสมบถ เมื่ออายุครบ 19 ได้บรรพชาที่วัดฉลองและได้ศึกษาวิปัสนาธุระจากพ่อท่านเฒ่าจนแตกฉาน เชี่ยนทางวิปัสนา และมีอำนาจจิต และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดฉลอง ชีวิของท่านเรียบง่ายมาก
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |