หลวงพ่อปาน

 

 

หลวงพ่อปาน
ปาน โสนันโท
วัดบางนมโค อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา
 
ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ อาตมาบันทึกด้วยเสียงเมื่อกำลังป่วยหนัก พ.ศ. ๒๕๑๕ อาการป่วยขณะนั้นคิดว่าจะไม่มีเวลามาคุยกับท่านทั้งหลายอีก ด้วยอาการเครียดมาก กินไม่ได้ ขนาดกินอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกมาทันที แต่ก็พยายามรวบรวมกำลังใจบันทึกเสียงไว้ ด้วยประโยชน์ที่คิดในขณะนั้นก็คือ
๑. เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบตามความเป็นจริงว่า คนที่ตายไปแล้วไม่สูญ ยังมีการสืบต่อ รับภาระในการเสวยสุข เสวยทุกข์ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริง โดยเอาอาการตายของผู้เขียนเป็นเครื่องยืนยัน
๒. พิสูจน์การตายแล้วไม่สูญ มีการพิสูจน์ได้ตามหลักสูตรของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ถ้าเราเอาจริงกันก็ไม่มีอะไรเป็นของยาก ขอให้พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจริง ทำพอดี และทำให้ถูก รู้จักควบคุมกำลังใจให้พอเหมาะพอดีจะพิสูจน์ได้แบบสบาย
๓. เพื่อรับรองฌานสมาบัติและมรรคผลว่า ขณะนี้ยังมีอยู่ ไม่ได้สลายตัวไปตามหนังสือบอกวัตร ที่ท่านผู้ทรงคุณประเภทไม่เอาไหนแต่งไว้ ทำให้ความเข้าใจของท่านผู้ประสงค์ดีคลาดเคลื่อน จะได้ปฏิบัติจนถึงที่สุดของความดีที่มีอยู่ และสร้างเสริมใหม่

ผู้เขียนคิดว่าหนังสือนี้มีผลช้า คือว่า กว่าท่านผู้อ่านจะสนใจในธรรมปฏิบัติก็อาจจะต้องใช้เวลาหลังจากที่คุณอรนงค์ คุณะเกษม พิมพ์แจกแล้ว อย่างเร็ว ๑๐ ปี หรืออย่างช้า ๒๐ ปีล่วงไปแล้ว ความคิดผิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะพอหนังสือนี้ออกแจกงานศพเพียง ๗ วัน ก็ปรากฎว่านักบุญมาหากันไม่ขาดสาย ดีใจมากที่หนังสือนี้มีผลเร็วขยายตัวออกเกินคาด เป็นกระจกส่องใจท่านพุทธศาสนิกชนได้ดี เพราะความโง่เง่าของผู้เขียน คิดว่าคนที่มีอารมณ์เข้าถึงธรรมมีปริมาณน้อย จึงคาดกาลเวลาไว้อย่างนั้น ที่แท้แล้ว ปัจจุบันคนที่มีอารมณ์เข้าถึงธรรมมีมาก และเข้าในสภาพเอาจริงเอาจัง จำนวนมากที่เห็นน่าจะมีโอกาสลาโลกเสียเลยได้แบบสบาย เป็นที่ปลื้มใจบอกไม่ถูกที่หนังสือที่ออกมาได้ด้วยการสละชีวิต ด้วยอารมณ์จิตที่เคร่งเครียดต้องต่อสู้กับทุกขเวทนา ต้องเร่งเวลาพูด ต้องตัดตอนสำคัญออกมาก ด้วยเกรงว่าจะขาดใจตายเสียก่อนหนังสือนี้จบ เมื่อจบก็จบแบบไม่สมบูรณ์แบบ เพราะร่างกายทรงไม่ไหว แต่ถึงกระนั้นก็มีผลมหาศาล

ในโอกาสนี้ต้องขอชมท่าน พล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ ที่ใช้เวลาคัดลอกจากเสียงมาเป็นตัวหนังสือ และคุณอรอนงค์ คุณะเกษม และคนอื่น ๆ ที่ร่วมกันจัดพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มจนเป็นที่สนใจของท่านสาธุชน จนหนังสือไม่พอกับคนอ่าน ขณะนี้มีท่านผู้มีศรัทธาหลายท่านได้รวบรวมทุนกันจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ เพื่อสนองความต้องการของท่านผู้สนใจ

อาตมาขออนุโมทนาในความตั้งใจดีของทุกท่านที่ร่วมทุน รวมกำลังทรัพย์ออกค่าพิมพ์เผยแพร่ ความดีนี้จงสนองให้ทุกท่านที่สละทรัพย์ร่วมในการพิมพ์ จงเป็นผู้เห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วโดยฉับพลันเถิด
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |