หลวงพ่อทอง

 

 

หลวงพ่อทอง
เป็นอดีตเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดวรนาถบรรพต เป็นพระเถระที่ม
ีชื่อเสียงด้านวิชาอาคมขลังรูปหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์และจัางหวัวดใกล้เคียง ท่านมีอาย
ุรุ่นราวคราวเดียวกับหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร ถึงแม้ท่านจะมรณภาพมานานแล้ว
ก็ตามแต่ชื่อเสียงกิตติคุณของท่านยังอยู่ในความทรงจำของประชาชนตลอดมา ทางวัดได้จัดหล่อ
รูปเหมือนเท่าองค์จริงของท่านไว้ในวิหาร ทุกวันจะมีประชาชนทั้งใกล้และไกลพากัน
มากราบไหว้ขอพร ความศักดิ์สิทธิ์จากท่านเป็นประจำมิได้ขาด หลวงพ่อทอง ท่านเป็นคนชาวทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่านได้เดินธุดงค์ผ่านมาพบวัดร้างเข้าจึงปักกลดอยู่บูรณะวัดร้างนี้ และ
ในที่สุดวัดร้างก็ได้กลับคืนสภาพมาเป็นวัดมีพระสงฆ์อีกครั้ง ดังได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า
หลวงพ่อทองท่านเป็นพระที่มีอาคมขลังและเคร่งครัดในข้อววัตรปฏิบัติดีมาก จึงจะขอนำมา
กล่าวเพื่อเชิดชูเกียรติคุณของท่านพอสังเขปดังต่อไปนี้
 
เมตตาธรรม
หลวงพ่อทอง ท่านเปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่ง ทุกเช้าที่ท่านออกบิณฑบาต
จะมีคนมาคอยตักบาตรกันมากมาย บางคนก็ขอศีลขอพรจากท่าน บางคนก็ให้ท่านเป่าศีรษะให้
บางคนก็อุ้มลูกจูงหลานมาเพื่อ ยกให้เป็นลูกหลานของหลวงพ่อ ซึ่งท่านก็รับและให้การสงเคราะห์
ด้วยจิตเมตตาทุกรายไป กว่าจะกลับถึงวัดก็สายมาก
อาคมขลังและความศักดิ์สิทธิ์
หลวงพ่อท่านเป็นพระสันโดษ ชอบสงบ สนใจด้านก่อสร้าง และมักจะลงมือทำด้วยมือท่านเอง
มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งหลวงพ่อท่านกำลังพอกปูนเจดีย์อยู่บนนั่งร้าน แล้วก็เกิดพลัดตกลง
มาจากที่นั่งร้านยอดเจดีย์ลงมาถึงพื้นดิน แทนที่จะได้รับบาดเจ็บท่านกลับลุกขึ้นยืน
ปัดฝุ่นที่เปื้อนจีวรแล้วกลับขึร้นไปพอกปูนต่อ เรื่องนี้เป็นที่โจษขานกันมากว่าท่านมีวิชา
ทำให้ตัวเบาได้

เรื่องบิณฑบาต
ดังได้กล่าวแล้วนั้นหลวงพ่อท่านถือธุดงค์บิณฑบาตเป็นวัตร เกี่ยวกับเรื่องนี้มีผู้เล่าให้ฟัง
ว่ามักจะมีผู้พบเห็นหลวงพ่อทองออกบิณฑบาตในที่ไกลๆ เป็นประจำ เช่น ที่ตลาด
ใต้สะพานดำบ้าง บ้านแดนบ้าง บ้านบางแก้วบ้าง บ้านหาดทรายงามบ้าง จึงเป็นที่โจษขานว่า
หลวงพ่อท่านย่นระยะทางได้

 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |