หลวงพ่อเกษม

 

 

หลวงพ่อเกษม เขมโก 
 
ชาติกำเนิด และ ธรรมวิปัสสนาปฏิบัติ
จากความทรงจำของ เจ้าประเวทย์ ณ ลำปาง ถอดจากเทปโดย อานนท์ ขัตติยะ
เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๕ วันพุธ เดือนยี่เหนือ ปีชวด ร.ศ. ๑๓๑ ค.ศ. ๑๙๑๒ ที่บ้านท่าเก๊าม่วง ติดแม่น้ำวัง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง บิดาชื่อ เจ้าหนูน้อย มารดาชื่อ เจ้าแม่จ้อน ณ ลำปาง (ภายหลังมาเปลี่ยนเป็น มณีอรุณ) เป็นลูกชายคนเดียว บิดารับราชการเป็นปลัดอำเภอ ชาติตระกูล ทั้งบิดา และมารดา มาจาก ตระกูล ณ ลำปาง เป็นหลาน เจ้าพ่อบุญวาทย์ วงศ์มานิตย์ เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย

หลวงพ่อเป็นคนร่างสันทัด ผิวขาว แข็งแกร่ง บุคลิกลักษณะดีมาแต่กำเนิด ว่องไว และสติปัญญาเฉลี่ยวฉลาด นุ่มนวล แสดงออกซึ่งลักษณะของการประนีประนอม แม้จะซุกซนก็เป็นธรรมดาของวัยเด็ก ไม่มีการแสดงออกซึ่งความแข็งกร้าว การศึกษาสามัญในวัยเด็ก เรียนที่โรงเรียนบุญทวงศ์อนุกูล จบชั้นประถมปีที่ ๕ จบการศึกษาสามัญ ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนา ครั้งแรก โดยการบวชหน้าไฟ เมื่ออายุ ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ บวชที่วัดป่าดั๊วะ บวช ๗ วัน อายุ ๑๕ ปี ปีพ.ศ. ๒๔๗๐ บวชสามเณรอีกครั้ง จำพรรษาที่วัดบุญยืน อายุ ๒๑ ปี ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ พระคุณเจ้า เจ้าคุณพระธรรมจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นอุปัชฌาย์ พระคุณเจ้า พระครูอุตรวงศ์ธาดา เป็นพระกรรมวาจา โดยได้รับฉายาจากพระอุปัชฌาย์ว่า "เขมโก" แปลว่า"ผู้มีธรรมอันเกษม"

ภายหลังอุปสมบทแล้วได้เข้าเรียนภาษาบาลี และปริยัติธรรม จากสำนักวัดศรีล้อม วัดบุญวาทย์วิหาร วัดเชตวัน และวัดเชียงราย ซึ่งมีครูสอน อาทิ ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ ( อดีตเจ้าคณะจังหวัลำปาง ) พระมหาตาคำ พระมหามงคล บุญเฉลิม มหามั่ว พรหมวงศ์ มหาปราโมทย์ (นาม) นวลนุช พระมหาโกวิท โกวิทยากร การศึกษาธรรมปริยัติ สอบได้นักธรรมเอกเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ อายุ ๒๔ ปี และเรียนภาษาบาลีที่สำนักวัดบุญวาทย์วิหารสามารถแปลพระธรรมบทได้ ๘ ภาค เรียนพระปาติโมกข์ สวดพระปาติมกข์ ในอุโบสถ วัดบุญวาทย์วิหารหลายปี ถึงเวลาสอบเปรียญ ๓ ท่านไม่ยอมสอบ ทั้งๆ ที่มีความสามารถมีความสนใจศึกษาและปฏิบัติทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน อาจารย์องค์แรกที่สอนวิปัสสนากรรมฐานที่ถือธุดงค์คุณคือ "หลวงพ่อครูบาแก่น ( พระอุบล สุมโน )" อดีตเจ้าอาวาสวัดประตูป่อง

ต่อมา เจ้าอธิการเหมย เจ้าอาวาสวัดบุญยืนถึงแก่มรณภาพ ทางศรัทธา ญาติโยม จึงได้นิมนต์ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญยืนจนถึงปี ๒๔๙๒ ก็ได้ยื่นใบลาออกจากเจ้าอาวาส ( ซึ่งจะเป็นรายละเอียดในการรำลึกจากความทรงจำของเจ้าประเวทย์ต่อไป

 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |