หลวงปู่ทิม วัดพระขาว

 

 

พระครูสังวรสมณกิจ (ทิม)

ชื่อเดิม : ทิม ชุ่มโชคดี


ชาตะ :
วันอาทิตย์ เดือนมีนาคม ๒๔๕๖ ที่ ต.พระขาว จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงปู่เป็นบุตรคนที่ ๕ ในจำนวน ๖ คน ของนายพร้อมและนางกิ่ม ชุ่มโชคดี

อุปสมบท :
ณ. วัดพิกุล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี หลวงพ่อปุ๋ย วัดขวิด เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อหลิ่ว วัดโพธิ์กบเจา เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอธิการหลิ่ว เจ้าอาวาสวัดพิกุลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาได้ ๑ พรรษาได้ลาสิกขาจากท่านพระอาจารย์หลิ่ว กลับมาอุปสมบทอีกครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๙๑ โดยมีพระครูอุดมสมาจารย์ (หลวงพ่อสังข์) วัดน้ำเต้า เป็นพระอุปัชฌาย์ จำพรรษาอยู่ที่วัดพิกุล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ในพรรษาแรกของการบวช ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ หลวงปู่ย้ายมาจำพรรษายังวัดพระขาว ขณะนั้น พระอาจารย์ติ่ง พุทธศิริ เป็นเจ้าอาวาส
การศึกษา :
ในด้านพระปริยัติธรรม หลวงปู่ทิม สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ หลวงปู่ทิมได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระขาวในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เรื่อยมาจวบจนปัจจุบันสมณศักดิ์ :
พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลน้ำเต้า ตำบลพระขาว พร้อมทั้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี พร้อมทั้งได้รับพระราชทินนามว่า " พระครูสังวรสมณกิจ "
พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นโท ในราชทินนามเดิม
ผลงานด้านการพัฒนา : หลวงปู่ทิมท่านได้บูรณะปฎิสังขรณ์สภาพของวัดที่เก่าแก่แต่เดิม ให้มั่นคงถาวรทั้งหมด ดังที่เราได้เห็นกันทุกวันนี้ ซึ่งเกิดจากบุญญาบารมีของหลวงปู่อย่างแท้จริง จึงมีผลงานปรากฎดังนี้คือ
๑. ปรับปรุงกุฎิทั้งหมด รวม ๙ หลัง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๐๐
๒. สร้างหอสวดมนต์ เมื่อปี ๒๕๐๑
๓. เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาพระอโบสถจากกระเบื้องดินให้เป็นกระเบื้องเคลือบ
๔. ยกช่อฟ้าพระอุโบสถ ทำหน้าบันพระอุโบสถ ทำกำแพงรอบพระอุโบสถ ทำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบๆ บริเวณวัดสร้างศาลาพักร้อนหน้าวัด
๕. สร้างฌาปณสถาน ( เมรุเผาศพ )
๖. ปฎิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ และสร้างศาลาเรียง พร้อมทั้งเปลี่ยนกระเบื้องศาลาทั้งหมด ทำห้องสุขาชาย-หญิง พร้อมห้องน้ำ
๗. สร้างถังน้ำคอนกรีตใหญ่ และศาลา
๘. สร้างสะพานคอนกรีตจากกุฎิไปยังศาลาการเปรียญ
๙. เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถ จากกระเบื้องเคลือบมาเป็นกระเบื้องลายเทพพนม
๑๐. สร้างภาพเขียนฝาผนังในพระอุโบสถ เป็นภาพพุทธประวัติ และเรื่องราวของพระเวชสันครชาดก

ปัจจุบัน พระครูสังวรสมณกิจ ( หลวงปู่ทิม ) อายุ ๙๖ ปี
หลวงปู่ยังมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ถ้าท่านไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญไปกราบนมัสการ
พระครูสังวรสมณกิจ ( ทิม ) ที่วัดพระขาว ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |