ว่านหางช้าง
 

þس แก้เจ็บคอ
´
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Belamcanda chinensis (L.) DC.
ชื่อสามัญ :� Black Berry Lily, Leopard Flower.
งศ์ : Irida Ceae
ชื่ออื่น : ว่านมีดยับ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :�เป็นพืชล้มลุก สูง 0.9 - 1.2 เมตร มีเหง้าเลื้อย
ตามแนวขนานกับพื้นดิน ใบเดี่ยว แทงออกจากเหง้า เรียงซ้อนสลับ กว้าง 2-3
ซม. ยาว 30 - 45 ซม. เนื้อใบค่อนข้างหนา ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด กลีบ
ดอกสีส้มมีจุดประสีแดงกระจาย ผลแห้ง เมื่อแก่จะแตกอ้า และกระดกกลับ
ไปด้านหลัง
 ส่วนที่ใช้ :�รางและใบ
สรรพคุณ :
�����������•�ราง
������������� - แก้เจ็บคอ
 �����������•ใบ
��������������-�แก้ระดูพิการ
วิธีและปริมาณที่ใช้ : แก้เจ็บคอใช้ราก หรือเหง้าสด 5-10 กรัม
แห้ง 3-6 กรัม ต้มน้ำรับประทานเป็นยาระบาย และแก้ระดูพิการ
ของสตรีใช้ใบ 3 ใบ ปรุงในยาต้ม
������
  (4 ֧ = 1 ҷ, 1 ҷ = 15 )
ѹ 12/10/2553 10:20:44
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |