รางจืด
 

þس ถอนพิษ
´
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thumbergia Laurifolia Lindl.
ชื่อสามัญ :�Babbler's Bill Leaf.
งศ์ : Acantha Ceae
ชื่ออื่น : กำลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียว
คาย รางเย็น�จอลอดิเออ ซั้งกะ ปั้งกะล่ะ พอหน่อเตอ ดุเหว่า
ทิดพุด น้ำนอง ย่ำแย้ แอดแอ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :�เป็นไม้เลื้อยหรือไม้เถา เนื้อแข็ง� ใบ ใบเดี่ยว ออก
ตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนเว้า� มีเส้น 3 เส้น
ออกจากโคนใบ ดอก มีสีม่วงอมฟ้า ออกเป็นช่อห้อยลงตามซอกใบ เป็นใบประดับ
สีเขียวประแดง กลีบเลี้ยงรูปจาน ดอกรูปแตรสั้น โคนกลีบดอกสีเหลืองอ่อน เชื่อม
ติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อันผล เป็นฝักกลม ปลายฝัก
เป็นจะงอย เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก 
ส่วนที่ใช้ :�ใบและราก
สรรพคุณ :
�������� •�ใบ
������������ - ลดไข้
��������� •�ราก
������������ - ถอนพิษ
วิธีและปริมาณที่ใช้ : นำใบรางจืดที่ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป โขลกให้แหลกผสม
น้ำซาวข้าว คั่นเอาแต่น้ำดื่ม หรือนำใบรางจืดมาหั่นฝอย ผึ่งลมให้แห้งใช้ชงน้ำร้อน
ดื่ม รากรางจืดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป นำมาโคลกหรือฝน ผสมน้ำซาวขาวใช้ดื่ม
หรือนำรากรางจืดมาหั่นฝอย ผึ่งลมให้แห้ง แล้วนำไปบดเป็นผง ทำเป็นเมล็ด ใช้รับ
ประทานครั้งละประมาณ 5 กรัม
ข้อควรระวัง�: การใช้รางจืดสำหรับถอนพิษยาฆ่าแมลง ยาพิษและสตริกนินนั้น
ต้องใช้ยาเร็วที่สุดเท่าที่จำทำได้ จึงจะได้ผลดี ถ้าพิษยาซึมเข้าสู่ร่างกายมากแล้ว
หรือทิ้งไว้ข้ามคืน รางจืดจะได้ผลน้อยลง
แนะนำ�: สำหรับคนที่เป็นนักดื่มสุรานั้นรางจืดช่วยถอนพิษสุราได้ คือ หากดื่มสุราจัด
เกินขนาดแล้วเกิดอาการเมาค้าง รางจืดช่วยถอนอาการเมาค้างได้แน่
  (4 ֧ = 1 ҷ, 1 ҷ = 15 )
ѹ 12/10/2553 09:30:55
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |