หญ้าคา
 

þس โรคหอบหืด
´
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Imperata cylindrica ( Linn ) Beauv
ชื่อสามัญ :�lalang , Cogon grass, Alang-anang
งศ์ :�Poa Ceae�( Gramineae )
ชื่ออื่น : แฝดคา คา ลาลาง เก้อฮี
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :�เป็นพืชล้มลุก ประเภทหญ้า
สุงประมาณ 40-100 เซนติเมตร มีเหง้าอยู่ใต้ดินรูปร่างยาว
มีสีขาวและแข็งแรง ปลายแหลม ใบเดี่ยวแทงออกจากเหง้า
ใบเป็นเส้นยาวแบนตรง ปลายใบมีปลอกแหลมแข็งหุ้มยาว
ประมาณ 1-2 มม. ดอกจะออดเป็นช่อทรงกระบอก ดอกเป็น
ดอกย่อยติดกันแน่น เมื่อดอกแก่ ช่อดอกจะมีขนฟูขึ้นสีขาว
เมล็ดจะหลุดออกปลิวไปตามลม แพร่พันธ์ไปได้ไกลๆ หญ้า
คาที่ขึ้นในทุ่งจะออกดอกในฤดูร้อน หญ้าคาที่ขึ้นในที่แฉะจะ
ออกดอกปลายฤดูร้อนหรือในฤดูหนาว
ส่วนที่ใช้ : รากสด�และรากหง้า
สรรพคุณ :
�������� •�รากสด
  ����������-�รักษาหอบหืด
�������� •�รากเหง้า
  ����������-�ยาขับปัสสาวะ
 วิธีและปริมาณที่ใช้ : รากสดประมาณ 1 กำมือ ผสมกับ
เปลือกต้นหม่อนครึ่งกำมือ กับรากชะเอม 4 องคุลี และ
น้ำเปล่า 4�แล้วต้มให้เหลือเพียงน้ำเพียง 2 แก้ว นำไปดื่ม
รักษาโรคหอบหืด นำรากเหง้า 1 กำมือ ต้มดื่มต่างน้ำ
เป็นยาขับปัสสาวะ
  (4 ֧ = 1 ҷ, 1 ҷ = 15 )
ѹ 11/10/2553 17:14:45
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |