ว่านกาบหอยใหญ่
 

þس แก้เจ็บคอ
´
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhoeo spathacea (Sw.) Stern
 ชื่อสามัญ :�Boat Lily, Oyster Lily, Oyster Plant
งศ์ : Commelina Ceae
 ชื่ออื่น : ว่านหอยแครง
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :�ไม้ล้มลุก ลำต้นอวบสั้น
ใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ใบหนา
ปลายใบแหลม หลังใบมีสีเขียวเข้ม ท้องใบมีสีม่วงแดง
ดอกออกช่อ ดอกจะออกตามซอกใบ ใบประดับคลาย
รูปเรือหรือหัวใจ มีสีม่วงอบแดง ดอกจะมีสีขาวสะอาด
ผลจะมีลักษณะเป็นรูปวงรี จะมีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก
 ส่วนที่ใช้ :�ใบ
 สรรพคุณ :
�������� •�ใบสด
  ����������-�แก้ไอ
 ����������� -�แก้เจ็บคอ
  �����������-�กระหายน้ำ
วิธีและปริมาณที่ใช้ : นำใบสดมาต้มกับน้ำ เป็นยา
แก้,แก้เจ็บคอ และใส่น้ำแข็งไว้ดื่มแก้กระหายน้ำ
 
  (4 ֧ = 1 ҷ, 1 ҷ = 15 )
ѹ 09/10/2553 14:40:00
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |