พุทรา
 

þس แก้ไอ
´
ชื่อวิทยาศาสตร์ :�Zizyphus mauritiana Lamk
ชื่อสามัญ :�Common jujube
งศ์ :�Rhamna Cese
ชื่ออื่น :�มะตัน มะตันหลวง�มะตอง หมากทัน มะตันต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :�เป็นไม้ยืนต้น 4-10 เมตร ใบเดี่ยวมีลักษณะ
เป็นวงกลมหรือวงรี ท้องของใบจะมีลักษณะสีน้ำตาลหรือขาว มีหนาม
ตามต้นและกิ่ง หลังใบมีสี่เขียวเข้ม ดอกออกเป็นชอ จะออกเป็น
กระจุกที่ซอกใบกลีบดอกจะมีสีเหลืองอ่อนหรือเขียวอ่อน
ผลจะมีลักษณะรูปทรงกลม หรือรูปกระสวย มีสีเขียว
ผลเป็นผลสด สุกแล้วจะมีสีเหลือง และสามารถ
นำไปรับประทานได้
ส่วนที่ใช้ :�ผลหรือใบ
สรรพคุณ :
�������� •�ผลหรือใบ
 ���������� -�แก้ไอ 
 วิธีและปริมาณที่ใช้ :นำผลหรือใบของพุทราที่สุกหรือแห้งไปล้างน้ำ
แล้วนำไปตากแดดให้น้ำแห้ง แล้วนำไปปิ่งไฟ ชงดื่มกับน้ำอุ่น
 
  (4 ֧ = 1 ҷ, 1 ҷ = 15 )
ѹ 09/10/2553 10:46:05
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |