จักรนารายณ์
 

þس แก้พิษอักเสบ
´
ชื่อวิทยาศาสตร์ :�Gynura divaricata DC
ชื่อสามัญ :�Astera Ceae
งศ์ :� Purple velvel plant , Purple passion vine
ชื่ออื่น :�แป๊ะตำปึ่ง
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :�ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นคลายกับต้นหูเสือ จะเป็นใบเดียว
ลักษณะของใบจะมนคลายรูปวงรี เนื้อใบจะหนาและนุ่ม จะออกดอกเป็นชอตามส่วนยอด
ดอกจะเป็นดอกย่อยกลมมีสีเหลือง
ส่วนที่ใช้ :�ใบ
สรรพคุณ :
�������� •�ใบ
� �������� -�แก้บวม
 ��������� - แก้พิษอักเสบ
���������� - แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย
วิธีและประมาณที่ใช้ : นำมาตำให้พอประมาณแล้วนำมาโพกบนแผลที่บวม,
พิษอักเสบ,แมลงหรือสัตว์กัดต่อย หรือจะนำมาใบรัประทานกับอาหาร
ประเภทภาลก็ได้
  (4 ֧ = 1 ҷ, 1 ҷ = 15 )
ѹ 08/10/2553 17:13:53
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |