ค้นหาสมุนไพร  
 
   
ทับทิม
 
   
ผิวส้มโอ
 
   
หญ้าปักปิ่ง
 
   
กระเจียบแดง
 
   
คำฝอย
 
   
เสาวรส
 
   
กุ่มบก
 
   
ข่า
 
   
ขมิ้นชัน
 
   
ทองพันชั่ง
 
   
นางแย้ม
 
   
ใบระบาด
 
   
เปล้าน้อย
 
   
เหงือกปลาหมอ
 
   
พิลังกาสา
 
   
มะยม
 
   
ตรีชะวา อัคคีทวาร
 
   
กระดังงา
 
   
การะเกดด่าง
 
   
กุหลาบมอญ
 
   
เตยหอม
 
   
บัวบก
 
   
บัวหลวง
 
   
สารภีดอย
 
   
พยอม
 
   
พิกุล
 
   
มะลิลา
 
   
สารภี
 
   
แก้วขาว
 
   
อินทนิล
 
   
ใบโพธิ์
 
   
ขี้เหล็ก
 
   
มะดัน
 
   
ต้นเหงือกปลาหมอ
 
   
ต้นครอบจักรวาล
 
   
ใบว่านมหากาฬ
 
   
หัวยาข้าวเย็นเหนือ
 
   
ลูกลำโพงกาสลัก
 
   
ต้นพลู
 
   
ใบต้นหนอนตายอยาก
 

1 2 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |