109 วัด ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดไทยในเมืองไทย และต่างประเทศ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวัดและข้อมูลทั่วไป
 
 
 
 
 
   
วัดซานฟรานธัมมาราม
   
๑วัดพุทธจักรมงคลวราราม(๕๐วัด๕๐รัฐกับ ดร. สมยศ แสงสุวรรณ)
   
๒วัดไทยลอสแองเจลิส
   
๓วีดป่าธรรมชาติ(ธ)
   
๔วัดสามัคคีธรรมาราม
   
๗วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส
   
วัดมงคลรัตนาราม
   
วัดพุทธประทีป ซานฟรานซิสโก
   
วัดพุทธมงคลนิมิต
   
Wat nevadadhammaram
   
วัดวอชิงตันพุทธวนาราม
   
วัดป่าชิคาโก
   
วัดมอญรามัญ
   
วัดวชิรธรรมปทีป
   
วัดโอไฮโอธรรมาราม
   
๖วัดพุทธเมย์วูด
   
๕วัดโพธิวารีรังสฤษฏ์
   
๘วัดพรหมคุณาราม
   
๙วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม
   
๑๐วัดภูริทัตตวนาราม
   
๑๑วัดเมตตาวนาราม
   
๑๒วัดพุทธนานาชาติ ออสติน
   
๑๓วัดพุทธรัตนาราม(ธ)
   
๑๔วัดพุทธดัลลัส(ธ)
   
๑๕วัดธรรมบูชา
   
๑๖วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน
   
๑๗วัดสังฆรัตนาราม(ธ)
   
๑๘วัดพุทธสามัคคีธรรม(ธ)
   
๑๙วัดมงคลรัตนาราม
   
๒๐วัดพุทธรังษี ไมอามี่
   
๒๑วัดมงคลรัตนาราม ฟลอริดา
   
๒๒วัดปุญญวนาราม(ธ)
   
๒๓วัดพุทธบูปชา จอร์เจีย
   
๒๔วัดสันติธรรม(ธ)
   
๒๕วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม
   
๒๖วัดพุทธาราม(ธ)
   
๒๗วัดญาณรังษี ดี,ซี,-เวอร์จีเนีย(ธ)
   
๒๘วัดธรรมประทีป
   
๒๙วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี,ซี.
   
๓๐วัดธรรมประทีป(ธ)
   
๓๑วัดมงคลเทพมุนี ฟีลาเดลเฟีย
   
๓๒วัดวชิรธรรมปทีป
   
๓๓วัดอุษาพุฒยาราม
   
๓๔วัดป่าธรรมชาติ ชิคาโก(ธ)
   
๓๕วัดพุทธธรรม
   
๓๖วัดธัมมาราม
   
๓๗วัดพระศรีรัตนาราม
   
๓๘วัดวิชิตาราม(ธ)
   
๓๙วัดพุทธวราราม เดนเวอร์
   
๔๐วัดธรรมคุณาราม ยูท่าห์
   
๔๑วัดวอชิงตันพุทธวนาราม(ธ)
   
๔๒วัดมงคลรัตนาราม
   
๔๓วัดพุทธานุสรณ์
   
๔๔วัดญาณวิริยา
   
๔๕วัดโพธิ์ศรีสัตตนาถ(ธ)
   
๔๖วัดไวสเลีย
   
๔๗วัดนครธรรม
   
๔๘วัดพุทธวิปัสสนา
   
๔๙วัดชาวพุทธ
   
๕๐วัดธรรมภาวนา
   
ประวัติผู้เขียน(๕๐วัดไทย๕๐รัฐในอเมริกา)
   
  วัดไทยในต่างประเทศ
  ข้อมูลวัดทางสถิติ
  วัดประจำรัชกาล
  ไหว้พระ ๙ วัด
  พระอารามหลวง
  ระเบียบปฏิบัติการไปวัด
  กรุงเทพมหานคร
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคตะวันออก
  ภาคใต้
Germany Iceland Netherland
Sweden Switzerland UK (England)
     
India Singapore  
     
New Zealand
     
Canada USA  
     
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |