109 วัด ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดไทยในเมืองไทย และต่างประเทศ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวัดและข้อมูลทั่วไป
 
 
 
 
 
   
วัดดอลาร์น่าวนาราม
   
วัดพุทธารามประเทศเนเธอร์แลนด์
   
วัดป่าภูริทัตตาราม
   
วัดสันตินิวาส
   
วัดพุทธมงคลวราราม ประเทศเยอรมนี
   
วัดพุทธวิหาร
   
วัดศรีนครินทรวราราม สาขาวัดเบญจมบพิตร
   
วัดไทยไอซ์แลนด์
   
วัดพุทธาราม
   
วัดศรีรัตนาราม
   
วัดพุทธวิหารแอสตัน
   
วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ยูเค
   
วัดพุทธปิยวราราม สมาคมพุทธไทย-เยอรมนี
   
วัดศรีรัตนาราม
   
วัดศรีรัตนาราม แมนเชสเตอร์ ยูเค
   
วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัม
   
  วัดไทยในต่างประเทศ
  ข้อมูลวัดทางสถิติ
  วัดประจำรัชกาล
  ไหว้พระ ๙ วัด
  พระอารามหลวง
  ระเบียบปฏิบัติการไปวัด
  กรุงเทพมหานคร
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคตะวันออก
  ภาคใต้
Germany Iceland Netherland
Sweden Switzerland UK (England)
     
India Singapore  
     
New Zealand
     
Canada USA  
     
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |