109 วัด ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัดไทยในเมืองไทย และต่างประเทศ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวัดและข้อมูลทั่วไป
 
 
 
 
 
   
วัดดอลาร์น่าวนาราม
   
วัดพุทธารามประเทศเนเธอร์แลนด์
   
วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัม
 
อ่านทั้งหมด
 
 
   
วัดพุทธสันติสุข ประเทศสิงคโปร์
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
   
๑วัดพุทธจักรมงคลวราราม(๕๐วัด๕๐รัฐกับ ดร. สมยศ แสงสุวรรณ)
   
๒วัดไทยลอสแองเจลิส
   
๓วีดป่าธรรมชาติ(ธ)
 
อ่านทั้งหมด
 
  วัดไทยในต่างประเทศ
  ข้อมูลวัดทางสถิติ
  วัดประจำรัชกาล
  ไหว้พระ ๙ วัด
  พระอารามหลวง
  ระเบียบปฏิบัติการไปวัด
  กรุงเทพมหานคร
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคตะวันออก
  ภาคใต้
Germany Iceland Netherland
Sweden Switzerland UK (England)
     
India Singapore  
     
New Zealand
     
Canada USA  
     
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |