วัดศาลาลอยวัดศาลาลอย

ด้วยเหตุที่วัดศาลาลอยแห่งนี้เป็นวัดที่มีจุดเด่นที่การมีพระอุโบสถเป็นลักษณะศิลปประยุกต์โดยสร้างป็นรูปสำเภาโต้คลื่น ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ความคิดสร้างสรค์มาใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างลงตัว อีกทั้งยังใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนซึ่งเป็นวัสดุพื้นเมืองมาเป็นส

 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

วัดศาลาลอย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง ทางเข้าแยกจากถนนรอบเมืองเข้าไปประมาณ 500 เมตร อยู่ติดกับ ลำตะคอง
 

เจ้าอาวาส

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |