วัดป่าภูผาสูงวัดป่าภูผาสูง เป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานสาย ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขามีเนื้อที่ดูแลจำนวน ๒,๘๐๐ ไร่ สถานที่ตั้งวัดป่าภูผาสูงนี้มีชื่อตามแผนที่ทางทหารว่า "เขาช้างหลวง" แห่ง "เื่ทือกเขาภูหลวง" แต่ชาวบ้านรู้กันในนามว่า "เขาเจ้าพ่อ" พื้นที่เป็นป่าดิบแล้ง มีความสูง ๗๖๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่ไหลหล่อเลี้ยงไปยังน้ำตกวะภูแก้ว น้ำตกหินเพลิง อ่างซับประดู่ และหล่อเลี้ยงชาวบ้านในบริเวณ โดยรอบในเขตติดต่อ ๔ อำเภอ คือ สูงเนิน สีคิ้ว ปากช่อง และ ปักธงชัย

ประวัติความเป็นมาของวัดป่าภูผาสูงนั้นเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐ เมื่อพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ได้เริ่มสร้างวัดวะภูแก้ว โดยการส่งพระอาจารย์เจต ทีฆายุโก ซึ่งเป็นลูกศิษย์มาประจำอยู่ที่สำนักวัดวะภูแก้ว พระอาจารย์เจต์ท่านมีนิสัยชอบเที่ยวภาวนาตามป่าตามเขา จึงเดินทางขึ้นมาเที่ยวธุดงค์กรรมฐานที่บริเวณ "ภูผาสูง" เป็นอาจิณ และต่อมาท่านได้ชักชวนพระอาจารย์ใจ พระเพื่อนสหธรรมิก ขึ้นมาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ด้วย

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๓๔ พระอาจารย์ใจ ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุธ พร้อมคณะศิษย์วัดป่าสาลวันที่ปรารถนาจะอยู่ป่าเขา จึงเดินทางขึ้นมาจำพรรษาที่บริเวณภูผาสูง นับว่าเป็นพระยุคแรก ๆ ที่เข้ามาจำพรรณา ณ เสนาสนป่าแห่งนี้

ต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าใจผิดคิดว่า พระจะเข้ามาบุกรุกทำลายป่า ซึ่งในขณะนั้นกระแสของพระประจักษ์ พระบุกรุกป่าอนุรักษ์กำลังดัง จึงขึ้นมาขับไล่ พระ แม่ชี และชาวบ้านออกจากป่า พระและแม่ชีได้เดินทางออกจากป่า แต่ชาวบ้านไม่มีที่ไปจึงอดทนอยู่ต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิ์ที่ควรจะได้ครอบครองที่ดิน เพราะเข้ามาอยู่ก่อนประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๒๕

หลังจากพระและแม่ชีย้ายออกไปแล้ว แต่ก็มีพระแวะเวียนเข้ามาจำพรรษาบ้าง แต่เป็นแบบชั่วคราว ไม่ได้ถาวรอะไร จึงเสมือนว่าป่าภูผาสูงนี้ไม่มีเจ้าของคอยหวงแหน การตัดไม้ทำลายป่าจึงเป็นไปอย่า่งสนุกสนาน พระบางกลุ่มถึงกับขอร้องคนที่ตัดต้นไม้ ไม่ให้ตัดต้นไม้ ณ บริเวณภูผาสูงนี้ แต่ก็ไม่ได้ผลทำให้พื้นที่ป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมาก

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ซึ่งเป็นสัทธิวิหาริกของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ท่านได้เดินทางมาพักที่วัดวะภูแก้ว ปรารถนาแสวงหาที่สงบสงัดทำสมาธิภาวนาตามสมณวิสัย หลังจากนั้นท่านเดินธุดงค์จากวัดวะภูแก้วขึ้นมาบริเวณภูผาสูง และเกิดความพอใจในสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง

หลังจากท่านเดินออกสำรวจเที่ยวชมป่ารอบ ๆ บริเวณภูผาสูงนี้ ท่านพบว่าป่าไม้ถูกตัดโค่นเป็นจำนวนมาก พวกสัตว์ป่าก็เดือดร้อนเนื่องจากต้องย้ายถิ่นฐานเพราะไม่มีป่าไม้ให้อยู่อาศัย มิหนำซ้ำยังโดนล่าโดยมนุษย์ผู้แล้งน้ำใจซ้ำอีก ในปีนั้นท่านจึงตัดสินใจอยู่จำพรรษาที่บริเวณเสนาสนะป่าภูผาสูงเพียงลำพัง

เมื่อพระมหาธีรนาถ ได้จำพรรษาอยู่ ณ วัดป่าภูผาสูง จึงนำความนี้ไปกราบเรียนพระอาจารย์คือหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ท่านจึงกล่าวสั่งสอนว่า "ท่านมหา... ท่านต้องสำรวมระวังตัวท่านให้ดี ที่เขาสูแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญ ท่านจงอยู่ปฏิบัติธรรมที่นั่น ที่นั่นเหมาะสมสำหรับท่าน ถ้าเขาไม่มาตีนถีบตกหน้าผาก็อย่าหนี ขอท่านจงจำคำพูดของผมไว้ให้จงดี" ท่านพระมหาธีรนาถ จึงได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าภูผาสูง และเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

นับเป็นความปลาบปลื้มใจ ของวัดป่าภูผาสูงและชาวดงมะไฟเป็นอย่างล้นพ้น ที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วย พระชนนี หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี กิติยากร คุณน้ำผึ้ง ม.ล.สราลี จิราธิวัฒน์ และ ข้าราชบริภารได้เสด็จมาบำเพ็ญกุศลเป็นการส่วนพระองค์ ที่วัดป่าภูผาสูง ต.ดงมะไฟ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2551 เวลา 18 นาฬิกา ทรงบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทาน ผ้าไตรจีวร และเครื่องไทยธรรม อุทิศให้กับบูรพชน และทรงสนทนาธรรม กับ พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร ท่านเจ้าอาวาส จนกระทั่งเวลา 19 นาฬิกา จึงทรงเสด็จกลับ ชึ่งนำความปลาบปลื้มใจมาให้ชาวดงมะไฟอย่างล้นพ้น
วัดป่าภูผาสูง เป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานสาย ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขามีเนื้อที่ดูแลจำนวน ๒,๘๐๐ ไร่ สถานที่ตั้งวัดป่าภูผาสูงนี้มีชื่อตามแผนที่ทางทหารว่า "เขาช้างหลวง" แห่ง "เื่ทือกเขาภูหลวง" พื้นที่เป็นป่าดิบแล้ง มีความสูง ๗๖๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่ไหลหล่อเลี้ยงไปยังน้ำตกวะภูแก้ว น้ำตกหินเพลิง แีละ อ่างซับประดู่

วัดป่าภูผาสูง เป็นแหล่งกำเนิดหนังสือธรรมะคุณภาพจำนวนมาก เช่น เหตุผลเหนือชีวิต (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) พ่อแม่ครูอาจารย์ (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) ฐานิยตฺเถรวตฺถุ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) พระโพธิธรรมจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง หลวงตามหาบัว มหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ หนังสือสวดมนต์ หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระผู้มากล้นด้วยบุญบารมี และ อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำอีกจำนวนหนึ่ง

นอกจากหนังสือแล้วยังมีสื่อธรรมะในรูปแบบอื่น ๆ เช่น วีซีดี (VCD) ไฟล์เสียง ยกตัวอย่างเช่น พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) ลำล่องยาว ประวัติ คติธรรม และปฏิปทา หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) อิสิทาสีภิกษุณี สุภาภิกษุณี ธรรมลีลา มหาบุรุษรักแผ่นดิน และอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

วัดป่าภูผาสูง ตั้งอยู่ ณ บ้านดงมะไฟ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๗๐
 

เจ้าอาวาส

1.

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |