วัดบ้านนาเมือง หรือวัดสระประสานสุขวัดบ้านนาเมือง หรือวัดสระประสานสุข

 

วัดบ้านนาเมือง หรือวัดสระประสานสุข ตั้งอยู่ที่ บ้านนาเมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร ด้านทิศเหนือของสนามบิน เป็นวัดที่มีพระอุโบสถที่มีลักษณะแปลกตากว่าพระอุโบสถทั่วไป เพราะวัดนี้สร้างเป็นรูปเรือสุพรณหงส์ ใช้เซรามิคตกแต่งพระอุโบสถ ซึ่งเซรามิคนี้ทำจากโรงงานในจังหวัดอุบลฯ และนอกจากนี้ยังมีเจ้าอาวาส คือ พระอาจารย์บุญมี เป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนทั่วไป (หลวงปู่มรณะภาพ เมื่อปี 2547)

 

 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

 

เจ้าอาวาส

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |