๑วัดพุทธจักรมงคลวราราม(๕๐วัด๕๐รัฐกับ ดร. สมยศ แสงสุวรรณ) 
   
   
   
   

สถานที่ตั้ง

 

เจ้าอาวาส

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |