วัดคูหา
๑๔. พระพุทธไสยาสน์ วัดคูหา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระกรขวาทอดไปข้างหน้า วัสดุหินทรายแดง ขนาดยาว ๔ วา ศิลปะศรีวิชัย นับเป็น พระพุทธรูปเก่าแก่ ประดิษฐานในถ้ำวัดคูหา วัดในเขตภาคใต้ที่มีพื้นที่เป็นเขาและมีถ้ำ สมัยโบราณมักจะสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ ไว้ภายในถ้ำ เช่นที่ยะลาและสุราษฎร์ธานี

มีชื่อตามลักษณะภูมิประเทศว่าวัดถ้ำหรือวัดคูหา ได้ปรากฏว่าพระพุทธไสยาสน์วัดคูหา ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คล้ายคลึงกับพระพุทธไสยาสน์ วัดคูหาภิมุข ที่จังหวัดยะลาเป็นวัดสมัยทวารวดีคาบเกี่ยวกับศรีวิชัย

วัดคูหา หรือวัดถ้ำคูหาตั้งอยู่ที่ตำบลช้างขวา ห่างจากที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ประมาณ ๓ กิโลเมตร บริเวณปากถ้ำมีพระพุทธรูป ดินดิบครึ่งองค์ติดไว้ที่เพดานถ้ำได้กระเทาะหลุดเกือบหมดแล้ว เหลือเพียงร่องรอยให้สังเกตุได้ ด้านซ้ายปากถ้ำมีกลุ่มพระพุทธรูป ปูนปั้นผสมดิน อิทธิพลศิลปะทวารวดีมีสภาพดีหลายองค์

ภายในถ้ำจะมีพระพุทธรูปยุคทวารวดี ศรีวิชัย และพระพุทธรูปสมัยอื่นๆ จำนวนมาก ผนังถ้ำทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นพระพุทธ ไสยาสน์ มีพระพุทธรูปสลักหินทรายแดงสมัยอยุธยา มีประวัติว่า เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้อุปถัมภ์ได้ปฏิสังขรณ์สร้างพระพุทธ รูปและพระวิหารเมื่อ พุทธศักราช ๒๓๒๘ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์พม่ายกทัพมาตีไทยครั้งสงคราม ๙ ทัพ มีการขุดเจาะทำลายองค์พระ หาสิ่งหามีค่าทำให้พระพุทธรูปหักพังเสียหาย พุทธศักราช ๒๔๗๐ ชาวกาญจนดิฐ์ได้ร่วมใจกันปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ทั้งหมด ยกเว้นพระพุทธรูปซึ่งก่อติดผนังถ้ำและพระพุทธรูปศิลาแลง

 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

เจ้าอาวาส

1.

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |