วัดพุทธสันติสุข ประเทศสิงคโปร์วัดพุทธสันติสุข ประเทศสิงคโปร์


พ.ศ. ๒๕๓๐ พระมงคลภัทราจารย์ (หลวงปู่มหาแถม) ได้รับอาราธนาจากพุทธศาสนิกชนประเทศสิงคโปร์ ให้เดินทางไปเปิด สำนักปฏิบัติธรรม
พุทธสันติสุข (สาขาวัดทองพุ่มพวง) ในประเทศ สิงคโปร์ ต่อมาปี ๒๕๔๓ ได้ขึ้นทะเบียนวัดตามกฎเถระสมาคม ชื่อ วัดพุทธสันติสุข ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่
๒๔
ถนนมังกิสโรด (MANGIS ROAD) เขต จูเชียตเพลด (JOO CHAIT PLACE) ประเทศสิงคโปร์ SINGAPORE 424962 โดยมี พระปลัดสวิล อนาลโย เป็นเจ้าอาวาส
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปัจจุบัน พระครูสันติธรรมพิทักษ์ (สุพล ธมฺมทีโป) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดทองพุ่มพวง ไปเป็นเจ้าอาวาส
ใน
ทุก ๆ ปี คณะศิษยานุศิษย์ ประเทศสิงคโปร์ ได้กราบอาราธนาหลวงปู่แถม ให้เดินทางไปโปรดปีละ ๒ ครั้ง ปัจจุบันนี้ท่านอายุมากแล้ว จึงไม่สะดวกใน
การ
เดินทาง แต่ก็ยังมีศิษยานุศิษย์ จากประเทศสิงคโปร์ เดินทางมา กราบนมัสการขอพร อยู่เป็นประจำ  

 
   
   
   

สถานที่ตั้ง

วัดพุทธสันติสุข ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่
๒๔ ถนนมังกิสโรด (MANGIS ROAD) เขต จูเชียตเพลด (JOO CHAIT PLACE) ประเทศสิงคโปร์ SINGAPORE 424962
 

เจ้าอาวาส

1.

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |