วัดป่าซับคำกองสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข ได้มาจำพรรษาที่วัดป่าซับคำกองตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ซึ่งในขณะนั้นมีพระจำพรรษาทั้งหมด 3 รูป คือ พระปิ่น, พระกรุงศรี และหลวงปู่คำสุข ศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งทางวัดใช้สำหรับเป็นศาลาเอนกประสงค์ สำหรับชาวบ้านที่มาทำบุญ ฟังธรรมในตอนกลางวัน และใช้เป็นที่จำวัดของพระสงฆ์ และเนกขัมมะผู้ชาย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2552 จากเงินที่ได้จากการทอดกฐินในปี พ.ศ.2552 และชาวบ้านบริจาคสมทบ ขณะนี้ยังไม่เสร็จ 
   
   
   
   
   

สถานที่ตั้ง

บ้านซับคำกอง ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

 

เจ้าอาวาส

 

 
 
   
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |