ไหว้พระกรุงเทพฯ

 
     
 

1 . ศาลเจ้าพ่อเสือ
 
 
ความเป็นมา
 
ศาลเจ้าพ่อเสือ ลักษณะอาคารสร้างตามรูปแบบศาลเจ้าที่นิยมทางภาคใต้ของจีน เทพเจ้าประจำศาล คือ "เสียนเทียนซั่งตี้" หรือ "เจ้าพ่อเสือ", เจ้าพ่อกวนอู และ เจ้าแม่ทับทิม�ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและจีนเป็นอย่างมาก

การสร้างศาลประดิษฐานรูปเสือ�โดยเอากระดูกเสือบรรจุในแท่นปั้นรูปประดิษฐานบนแท่น�อัญเชิญดวงวิญญาณเสือขอให้ปกปักรักษาประชาราษฎร์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ศาลเจ้าพ่อเสือ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่�3 เกี่ยวเนื่องกับวัดมหรรณพาราม เดิมตั้งอยู่ริมถนนบำรุงเมือง ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่�5 ทรงโปรดให้ขยายถนนบำรุงเมือง ได้โปรดให้ย้ายศาลมาไว้ที่ทางสามแพร่งถนนตะนาว จนถึงปัจจุบัน

�ทั้งนี้ เจ้าพ่อเสือ มีฐานะเป็นเทพเจ้าชั้นรอง แต่ก็เป็นที่นิยมกราบไหว้ โดยเฉพาะคนที่กำลังมีคดีความ ต้องขึ้นศาล ของบูชาที่ขาดไม่ได้ คือ เนื้อหมูและไข่ และต้องลูบมันหมูใส่ปากเจ้าพ่อเสือด้วย ถือว่าถวายของต้องโฉลกจะมีโชคมีชัยได้ลาภผลพูนทวี ปัจจุบันนิยมไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อ "เสริมอำนาจบารมี"

วิธีสักการะ
ไหว้ด้วยธูป 18 ดอก ปัก 6 กระถาง เทียนแดง 1 คู่ และพวงมาลัย 1 พวง ส่วนการสักการะเจ้าพ่อเสือ จะต้องซื้อเครื่องเซ่น ประกอบด้วย หมูสามชั้น ไข่สด และข้าวเหนียวหวาน ชุดเล็กราคา 20 บาท และชุดใหญ่ ราคา 50 บาท

ข้อมูลเวลาเปิด ปิด และ การเดินทางไปศาลเจ้าพ่อเสือ
ศาลเจ้าพ่อเสือ เปิด 06:00 ปิด 17:00 ทุกวัน ควรแต่งกายสุภาพ และเพื่อความสะดวกไม่ควรขับรถมา เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำนวนจำกัด โดยสามารถเดินทางด้วยรถประจำทางสาย 10, 12, 19, 35, 42 และ ปอ. 12

แนะนำร้านเจ็งเผือกหิมะข้าง ๆ ศาลเจ้าพ่อเสือ ถ้าหันหน้าเข้าศาลเจ้าพ่อเสือ ร้านจะอยู่ทางด้านขวามือเรา ให้เดินไปประมาณ 15-20 เมตร จากศาลเจ้าพ่อเสือ ร้านนี้อร่อยมาก ๆ ถ้าไปไหว้เจ้าพ่อก็ลองแวะทานดูนะครับ
สถานที่ตั้ง
ถนนตะนาวเยื้องกับวัดมหรรณพาราม แขวงเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร2 . วัดสุทัศน์
 
ความเป็นมา
วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 เดิมชื่อ วัดมหาสุทธาวาส ภายในพระวิหารมี พระศรีศากยมุนี ซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร กรุงศรีอยุธยา ส่วนที่พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ ปางมารวิชัย และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง อันเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่ 3 อีกด้วย

สถานที่ตั้ง
บริเวณเสาชิงช้า ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร


3 . ศาลหลักเมือง
 
ความเป็นมา
รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฝังเสาพระหลักเมือง ณ ใจกลางพระนครใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 ตัวเสาหลักเมืองสร้างด้วยไม้ชัยพฤกษ์ปิดทองทึบทั้งต้น ยอดเสาเป็นรูปบัวตูม มีแผ่นทองคำจารึกดวงชะตากรุงเทพมหานครบรรจุอยู่ การมาสักกระที่เสาหลักเมืองมีขั้นตอน คือ ไหว้พระที่หอพระพุทธรูป จากนั้นไหว้และปิดทองผูกผ้าแพร 3 สี ที่องค์หลักเมืองจำลอง และนำพวงมาลัยเข้าไปถวายที่องค์หลักเมืองจริง จากนั้นจึงไปไหว้ และถวายพวงมาลัยองค์เทพารักษ์ทั้ง 5 แล้วเติมน้ำมันพระประจำวันเกิด และสะเดาะเคราะห์

สถานที่ตั้ง
บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามหลวง ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ถนนมหาไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

4 . วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
 
ความเป็นมา
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 1 ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ที่พระระเบียงมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วิจิตรงดงามมาก นอกจากนี้ยังมี ปราสาทพระเทพบิดร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1-8 พระศรีรัตนเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หอพระราชพงศานุสรณ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชกาล ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ทรงคุณค่าที่น่าสนใจอีกมาก

สถานที่ตั้ง
บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

5 . วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
 
ความเป็นมา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อวัดโพธาราม รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็น มหาวิทยาลัยสำหรับประชาชน มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้มาจารึกบนแผ่นศิลา ติดไว้บริเวณพระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถมี พระพุทธเทวปฏิมากร และมีพระวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่สวยงามที่สุด ปัจจุบันวัดโพธิ์เปิดอบรมเผยแพร่วิชาแพทย์แผนโบราณ โดยผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกอบโรคศิลป์จากกระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ตั้ง
ด้านหลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

6 . วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
 
ความเป็นมา
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ มีพระพุทธรูปปั้งลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย พระนามว่า พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์ มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ

สถานที่ตั้ง
ถนนจักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร


7 . วัดระฆังโฆสิตาราม
 
ความเป็นมา
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือวัดระฆัง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ สร้างตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระประธานยิ้มรับฟ้า เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อไปสักการะสมเด็จพุฒาจารย์ ให้ขอพรโดยการสวดคาถาชินบัญชร แล้วปักธูปที่กระถาง และปิดทองที่รูปปั้น เสร็จแล้วพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลสถานที่ตั้ง
ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

8 . วัดอรุณราชวราราม
 
ความเป็นมา
เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดแจ้ง ต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีย้าย ราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ ให้กำหนดเอาวัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐานใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ วัดนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 2 จึงถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 เมื่อบูรณะเสร็จแล้วได้พระราชทานนามว่า วัดอรุณราชธาราม ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการก่อสร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ซึ่งมีความสูง 82 เมตร กว้าง 234 เมตร แต่มาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดอรุณราชวราราม


สถานที่ตั้ง
ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่

9 . วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
 
ความเป็นมา
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหารเจ้าพระยา-นิกรบดินทร์ ( โต ต้นสกุลกัลยาณมิตร )ได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียง ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า " หมู่บ้านกุฎีจีน "สร้างขึ้นเมื่อ พศ.2368 ในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า " วัดกัลยาณมิตร "

วัดกัลยาณมิตร มีพระวิหารหลวง เป็นที่ประดิษฐาน " พระพุทธไตรรัตนนายก "( หลวงพ่อโต ) หรือเรียกตามแบบจีนว่า " ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง " เป็นปางมารวิชัย มีพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ และยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ต่างๆ


สถานที่ตั้ง
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |