ไหว้พระฉะเชิงเทรา

 
     
 
1 . วัดโสธรวราราม วิหาร
 
ความเป็นมา
เดิมชื่อว่า "วัดหงษ์" สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อพุทธโสธร" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๑.๖๕ เมตร สูง ๑.๔๘ เมตร ฝีมือช่างล้านช้าง

ตามประวัติเล่าว่าได้ปาฏิหาริย์ลอยน้ำมาและมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ แต่เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษ รูปทรงสวยงามมาก แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงจะมีผู้มาลักพาไปจึงได้เอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมีลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ทุกวันจะมีผู้คนมานมัสการปิดทองหลวงพ่อพุทธโสธรจำนวนมาก

สถานที่ตั้ง
เขตเทศบาลเมือง ริมแม่น้ำบางปะกง

2 . ศาลหลักเมือง
 
ความเป็นมา
เป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่อยู่ที่ถนนมรุพงษ์ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทย หลังคาทรงจตุรมุข ส่วนบนเป็นยอดปรางค์ ภายในมีศาลหลักเมือง ๒ เสา เสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๘ อีกเสาหนึ่งเป็นเสาเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๗

สถานที่ตั้ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

3 . วัดอุทัยภาติการาม
 
ความเป็นมา
วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) อยู่ถนนศุภกิจ เยื้องกับทางเข้าตลาดบ้านใหม่ ที่ผมพาไปชิมอาหาร มาแล้ว ภายในวัดมีวิหาร ลักษณะเหมือนศาลเจ้า เดิมเป็นวัดจีน แต่ในปัจจุบันได้แปรสภาพกลายเป็นวัดญวนไปแล้ว วัดญวนในนิกายมหายานที่สำคัญคือมีหลวงพ่อโต หรือนามพระราชทานว่า พระไตรรัตนนายก หรือที่ชาวจีนเรียกว่า "เจ้าพ่อซำปอกง" ซึ่งในประเทศไทยมีเพียง ๓ องค์ ขนาดไม่เท่ากัน แต่เรียกเหมือนกันว่า เจ้าพ่อซำปอกง หรือหลวงพ่อโต หรือพระไตรรัตนนายก องค์ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุดอยู่ที่วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา องค์ที่ ๒ อยู่ที่วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพ ฯ ทางฝั่งธนบุรี และองค์ที่ ๓ ซึ่งเป็นองค์เล็ก อยู่ที่วัดอุภัยภาติการาม จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่ชาวแปดริ้วเรียกว่า วัดซำปอกง ทั้ง ๓ วัดนี้ จะมีผู้คนที่ศรัทธาพากันไปกราบไหว้นมัสการกันมาก โดยเฉพาะในวันเสาร์ - อาทิตย์ จะยิ่งมากกว่าวันธรรมดา และที่ฉะเชิงเทราจะมีนักท่องเที่ยวจากฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน ไปนมัสการกันเป็นประจำ

สถานที่ตั้ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

4 . วัดจีนประชาสโมสร
 
ความเป็นมา
วัดจีนประชาสโมสร อยู่ที่ถนนศุภกิจ ถนนสายเดียวกันนี้แหละ ชื่อจีนชื่อวัด "เล่งฮกยี่" เป็นวัดที่ขยายหรือเป็นสาขาของวัดเล่งเน่ยยี่ ที่อยู่ถนนเจริญกรุง ในกรุงเทพ ฯ วัดเล่งฮกยี่ เป็นวัดจีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน อยู่ที่ตำบลบ้านใหม่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ประมาณ พ.ศ.๒๔๔๙ สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ รูปปั้นขนาดใหญ่ของจตุโลกบาล และเทวรูปจีนอ้วยโห้ แต่งกายชุดนักรบ ไปขอลาภได้ นอกจากนี้มีวิหารศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เช่น วิหารบูรพาจารย์ วิหารเจ้าแม่กวนอิม วิหารว่องอ้วนตี่ วิหารตี่ซังอ๋อง และสระนทีสวรรค์ เป็นต้น

สถานที่ตั้ง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

5 . วัดบางนาใน
 
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่สี่แยกบางนา ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กทม.

6 . วัดบางพลีใน
 
ความเป็นมา
ตั้งอยู่ริมคลองสำโรง มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่เศษ ภายในวัดมีอุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ 20 หลัง อาคารเรียนพระประปริยัติธรรม 2 ชั้น นอกจากนี้มีหอไตร หอระฆัง ฌาปนสถานและสุสาน สำหรับปูชนียสถานมีพระประธานในอุโบสถนามว่า "หลวงพ่อโต" เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบางพลีมาเป็นเวลานาน ตามประวัติกล่าวว่าองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นองค์พี่ หลวงพ่อโสธรเป็นองค์กลาง และหลวงพ่อโตเป็นองค์น้องสุด เมื่อได้พระพุทธรูปเป็นมิ่งขวัญของวัดจึงเรียกว่า "วัดบางพลีใหญ่ใน" หรือ "วัดหลวงพ่อโต" มาตราบจนทุกวันนี้

7 . วัดบางพลีใหญ่กลาง
 
ความเป็นมา
วัดบางพลีใหญ่กลาง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2367 ชาวบ้านเรียกว่า วัดกลาง เพราะตั้งอยู่ระหว่างวัดบางพลีใหญ่ใน กับวัดคงคาราม (วัดยายหนู) ซึ่งเป็นวัดร้างเดิม ที่ตั้งวัดเป็นที่ดินของ นายช้าง หมื่นราษฎร์ โดยนายน้อย หมื่นราษฎร์ พี่ชายเป็นผู้สร้างขึ้นและขนานนามว่า วัดน้อยปทุมคงคา เพราะได้ขุดสระปลูกบัวหลวงไว้ด้วย ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็น วัดบางพลีใหญ่กลาง โดยไม่ปรากฏแน่ชัดว่า เปลี่ยนในสมัยเจ้าอาวาสรูปใด วัดบางพลีใหญ่กลาง ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ในด้านการศึกษาทางวัดจัดให้มีการเรียนพระปริยัติธรรมตลอดมา นอกจากนี้ยังได้รับสนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ความร่วมมือกับทางราชการให้ที่วัด


สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านคลองสำโรงฝั่งเหนือ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

8 . วัดอโศการาม
 
ความเป็นมา
ที่ตั้งวัดอโศการามปัจจุบันนี้ เดิมเรียกว่า นาแม่ขาว เจ้าของที่ดินคือ นางกิมหงษ์ และนายสุเมธ ไกรกาญจน์ ได้ถวายที่ดินให้สร้างวัดเนื้อที่ประมาณ ๕๓ ไร่ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงได้เริ่มตั้งสำนักขึ้นเป็นครั้งแรก โดยให้พระลูกศิษย์ คือ พระครูใบฎีกาทัศน์ มาเฝ้าสำนักแทน พร้อมกับลูกศิษย์อีก ๕ รูป รวมมีพระที่สำนักนี้ในครั้งเริ่มตั้งจำนวน ๖ รูป ... หมายเหตุ : จากหนังสือชีวประวัติพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม

ภายในวัดจะเห็น พระธุตังคเจดีย์ (เจดีย์ ๑๓ องค์) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง ธุดงควัตร ๑๓ ข้อ อนุสาวรีย์ของ พระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งหลวงพ่อลีได้นำพระนามของพระองค์มาเป็นชื่อวัด พระอุโบสถวัดอโศการาม ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ และผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓


สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในซอยสุขาภิบาล ๕๘ ถ. สุขุมวิท (กม.๓๑) ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ. สมุทรปราการ

9 . วัดสลุด
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |