ไหว้พระนครปฐม

 
     
 
1 . วัดดอนหวาย
 
ความเป็นมา
พูดถึงวัดดอนหวายหลายคนจะนึกเปรี้ยวปาก เพราะนอกจากจะได้นมัสการสิ่งศักดิ์เก่าแก่แล้ว ท่านยังเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมตลาดน้ำอันเรื่องชื่อ " ตลาดน้ำวัดดอนหวาย " ใครไม่เคยไปเที่ยว หากได้ไปเพียงครั้งเดียวจะติดใจไม่รู้ลืม

นอกจาก เป็ดพะโล้อันเรื่องชื่อแล้วยังมีขนมโบราณที่บางท่านไม่เคยเห็นมาก่อน ให้ท่านได้ชิมกันอย่างจุใจทีเดียว แถมเวลาจะกลับก็สามารถซื้อผักสด ผลไม้กลับไปทำอาหารรับทานได้อีก

สถานที่ตั้ง
จังหวัดนครปฐม


2 . วัดไร่ขิง (วัดมงคลจินดาราม)
 
กิจกรรม
สักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิง เลี้ยงอาหารปลาสวาย

ความเป็นมา
"วัดมงคลจินดาราม (ไร่ขิง)" แต่ชาวบ้านเรียกกันเต็ม ๆ ว่า "วัดมงคลจินดารามไร่ขิง" จนกระทั่งเหลือแต่ชื่อ วัดไร่ขิง อาณาเขตวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตศาสนสถานและเขตสาธารณสถานซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียนและโรงพยาบาลมีถนนตัดผ่านกลาง วัดนี้เป็นวัดราษฎร์ ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างเมื่อใด อาศัยจากคำบอกเล่าว่า สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2394 สมัยสมเด็จพระพุฒาจารย์(พุก) รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา เมื่อสร้างวัดเสร็จได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากวัดศาลาปูน (ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้าง ตามตำนานเล่าว่าลอยน้ำมาและอัญเชิญขึ้นไว้ที่วัดศาลาปูน) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาประดิษฐานไว้เป็นพระประธานวัด ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัยแบบประยุกต์ หน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้ว สูง 4 ศอก 16 นิ้วเศษ ลักษณะผึ่งผายคล้ายสมัยเชียงแสน พระหัตถ์เรียวงามตามแบบสุโขทัย พระพักตร์ดูคล้ายรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานเหนือฐานชุกชี พระอุโบสถ เป็นทรงโรง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ฝาผนังก่ออิฐถือปูนหน้าบันเป็นลายพุดตาล ติดช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสลับสี ซุ้มประตูเป็นลายปูนปั้นเครือเถา บานประตูด้านนอกเป็นลายรดน้ำรูปท้าวจัตุโลกบาล ด้านในเป็นภาพสีรูปอสูรยักษ์ เซี้ยวกาง บานหน้าต่างเป็นลายรดน้ำรูปต้นไม้พร้อมด้วยสิงสาราสัตว์ ด้านในเป็นภาพเขียนสีรูปดอกไม้ ส่วนซุ้มหน้าต่างเป็นรูปปูนปั้นลายเครือเถา รอบพระอุโบสถมีวิหารประจำทิศต่างๆทั้งสี่ทิศ หน้าบันใช้ปูนปั้นเป็นลายเทพพนม ไม่มีซุ้มประตูหน้าต่าง ศาลาจตุรมุข ตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของอุโบสถเป็นศาลาทรงไทย 4 มุข หน้าบันทั้งสี่ด้านมีภาพปูนปั้นเป็นเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานและการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ขอบล่างเป็นรูปปั้นราหูอมจันทร์ ปลายเสาทุกต้นมีบัวหงาย มณฑปกลางสระน้ำ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ วัดไร่ขิงเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันดี นิยมเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอยู่เสมอ ทุกวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดอาหารและผลไม้จำหน่าย ที่บริเวณริมแม่น้ำหน้าวัดเป็นเขตอภัยทาน ร่มรื่น มีปลาสวายตัวโตนับพันอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงอาหารปลาได้อีกด้วย

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ขิง บนฝั่งแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 32 กิโลเมตร

3 . วัดธรรมศาลา
 
ความเป็นมา
ตำบลธรรมศาลเป็นที่ตั้งของวัดซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวกับพระยากงพระยาพาน คือพระยาพานได้ครองเมืองศรีวิชัยทรงวิตกว่าการที่พระองค์ทำปิตุฆาตพระราชบิดากับยายหอมจะได้รับสนองกรรมอย่างหนักอันจะเกิดขึ้นแก่พระองค์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และกาลสิ้นชีวิตไปจึงได้สำนึกในบาปบุญคุณโทษของตนที่ทำไว้ จึงได้โปรดให้ประชุมพระอรหันต์และพระสงฆ์จากอารามต่างๆได้ปลูกสร้างโรงธรรมขนาดใหญ่ไว้ใกล้เนินหรือถ้ำเพื่อใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์และอุทิศโรงธรรมเป็นที่สำหรับพระสงฆ์ไว้แสดงธรรมเพื่อให้กรรมที่ได้ทำปิตุฆาตพระราชบิดากับยายหอมได้เบาบางลงจึงได้เรียกชื่อ "ธรรมศาลา" มาทุกวันนี้ สภาพทั่วไปของตำบล :
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเมือง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองประมาณ 5 กม. พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่านอันทำให้เหมาะแก่การทำเกษตร ตำบลธรรมศาลามี 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลธรรมศาลาเต็มพื้นที่ 3 หมู่บ้าน นอกเขต 4 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จด อบต.สามกระบือเผือกและเทศบาลตำบลธรรมศาลา
ทิศใต้ จด อบต.ถนนขาดและอบต.พะเนียด
ทิศตะวันออก จด อบต.พะเนียดและอบต.ศีรษะทอง
ทิศตะวันตก จด อบต.พระประโทน
จำนวนประชากรของตำบล :
มีจำนวนประชากรของตำบล 12,143 คน
ชาย 6,436 คน
หญิง 5,707 คน
(เขตอบต. ชาย 3,121 คน, หญิง 2,223 คน, เขตเทศบาล ชาย 3,315 คน, หญิง 3,484 คน)

สถานที่ตั้ง
จังหวัดนครปฐม

4 . พระปฐมเจดีย์
 
ความเป็นมา
เป็นพระมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย การที่ได้ชื่อว่าพระปฐมเจดีย์นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ทรงสัณนิษฐานว่า น่าจะเป็นพระเจดีย์เก่ากว่าพระเจดีย์อื่น ๆ ในประเทศสยาม สันนิษฐานว่าสร้างสมัยทวาราวดี ตั้งอยู่ที่เมืองนครไชยศรีในสมัยก่อน ปัจจุบันอยู่ในอำเภอเมืองนครปฐม
จากเอกสารเก่าที่บันทึกเรื่องนี้ไว้มีประวัติว่า พระปฐมเจดีย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๕๐๐ ก็มี พ.ศ. ๑๐๐๐ ก็มี พ.ศ. ๑๑๘๕ ก็มี พ.ศ. ๑๒๖๔ ก็มี พ.ศ. ๑๖๓๐ ก็มี ความสูง ๔๐ วา ๕ ศอก มีพระแท่นบรรทม ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาบรรทม บรรจุพระทันตธาตุ คือ พระเขี้ยวแก้ว องค์หนึ่ง บรรจุพระบรมธาตุ หนึ่งทะนาน มีปรากฎก่อนพบพระพุทธบาท พระพุทธฉาย กว่าพันปี
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ในขณะที่ทรงผนวชอยู่และได้ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ ได้ทรงแสดงสภาพพระปฐมเจดีย์ไว้ว่า เป็นเพระเจดีย์ใหญ่ยอดปรางค์ ตอนหนึ่ง ฐานล่างกลมเป็นรูประฆัง ตอนหนึ่ง น่าจะทำมาหลายคราว คนทั่วไปเรียกว่า พระปทม เนื่องด้วย เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาบรรทมที่นั่น จากฝีมือทำอิฐและก่อ แสดงว่าเป็นของทำมาเก่าแก่หลายครั้ง ที่เนินใหญ่เป็นกองอิฐหักลงมา เมื่อขุดลงไปสักสองสามศอกพบอิฐยาวศอกหนึ่ง หน้าใหญ่สิบสองนิ้ว หน้าน้อยหกนิ้ว ก่อเป็นพื้น น่าจะเป็นองค์พระเจดีย์เดิมหักพังลงมา แล้วมีการก่อพระเจดีย์ออกบนเนินเรียงรายอยู่สี่วิหาร
มีวิหารพระนาคปรก วิหารพระไสยาสน์ วิหารไว้พระพุทธรูปต่าง ๆ และวิหารพระป่าเลไลย์ วิหารหลวงพระอุโบสถอยู่บนพื้นแผ่นดิน ตั้งแต่หลังเกาะสูงประมาณมีถึงห้าวา หลังเกาะขึ้นไปเป็นองค์พระเจดีย์กลม ๑๔ วา ๒ ศอก ปรางค์สูง ๒๐ วา ยอดนพศูลสูง ๘ ศอก รวมความสูงตั้งแต่หลังเกาะถึงยอดนพศูลสูง ๘ ศอก รวมความสูง ตั้งแต่หลักเกาะถึงยอดนพศูล ๔๐ วา ๒ ศอก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์เป็นแม่กองทำการปฏิสังขรณ์ และเมื่อสมเด็จเจ้าพระยา ฯ ถึงแก่พิราลัย ก็ได้โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยานิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี เป็นแม่กองดำเนินการต่อไป ได้จ้างพวกมอญทำอิฐ รวมทั้งทาสลูกหนี้ด้วย โดยคิดหักค่าตัวให้ จ้างจีนมาเผาปูน และ เป็นช่างก่อ เอาราษฎรจากเมืองนครไชยศรี เมืองสมุทรสาคร เมืองราชบุรีและเมืองพนัสนิคม โดยแบ่งคนออกเป็นสี่ผลัด เดือนละสองร้อยคน เมื่อก่อพระเจดีย์ได้สูง ๑๗ วา ๒ ศอก
ต่อมาเกิดฝนตกหนักอิฐที่ก่อทรุดตัวลง เพราะฐานทักษิณไม่มี จึงต้องรื้อออกทำใหม่ โปรดเกล้า ฯ ให้ถมพื้นที่ลุ่มดอนให้เสมอกัน ก่อฐานใหญ่รอง ๕ เส้น ๑๖ วา ๓ ศอก องค์พระเจดีย์ถึงยอดนพศูล ตลอดยอดมงกุฏ สูง ๓ เส้น ๑ คืบ ๖ นิ้ว

สถานที่ตั้ง
จังหวัดนครปฐม

5 . พระประโทนเจดีย์
 
ความเป็นมา
เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในวัดพระประโทณเจดีย์ ตำบลพระประโทน รูปทรงเดิมของพระประโทณเจดีย์ เป็นทรงโอคว่ำ ตามลักษณะของเจดีย์สมัยทวารวดี เนื่องจากวัดพระประโทณตั้งอยู่กลางเมืองโบราณนครชัยศรี ในบริเวณมีการขุดพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปปูนปั้น พระดินเผา รวมทั้งโลหะสำริดรูปพญาครุฑเหยียบนาค รัชกาลที่ 6 ทรงใช้เป็นเครื่องหมายราชการของพระองค์

สถานที่ตั้ง
ตำบลพระประโทน อยู่ห่างจากพระปฐมเจดีย์ไปตามถนนเพชรเกษมทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

6 . วัดศรีษะทอง
 
ความเป็นมา
วัดศีรษะทอง เดิมชื่อ วัดหัวทอง สร้างขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตามพระราชกิจจานุเบกษาประกาศตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๕๘ ขอวิสุงคามสีมา วัดศีรษะทองนับเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งในอำเภอนครชัยศรี มีทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุ เป็นวัดที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ และสมุนไพรมาตั้งแต่อดีต เจ้าอาวาสรูปแรกคือ หลวงพ่อไต่ ซึ่งเป็นชาวลาวเวียงจันทน์ที่อพยพมา ตั้งแต่วัยเล็กกลายเป็นวัดใหญ่ที่มีเจ้าอาวาสสืบต่อกันมาหลายรูป จนถึงสมัยหลวงพ่อน้อย นาวารัตน์ ซึ่งเป็นพระนักพัฒนา เป็นพระที่ฟื้นฟูการบูชาพระราหูขึ้นมาจนโด่งดัง เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสิโรตม์สุวรรณารัตน์ ฉายา ติสาโร อายุ ๕๐ พรรษา ๒๔

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ 22 หมู่ 1 ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

7 . วัดกลางบางแก้ว
 
ความเป็นมา
- ได้ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๑๘๙๕
- ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๐๕
เป็นวัดโบราณริมแม่น้ำท่าจีน แต่เดิมชื่อวัดคงคาราม ภายในมีโบสถ์ วิหาร และพระประธานเก่าแก่ ซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก ก่อตั้งขึ้นโดยพระครูสิริชัยคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรีและเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วคนปัจจุบัน เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุล้ำค่าต่างๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าอาวาส 2 รูป คือ หลวงปู่บุญ หรือ ท่านเจ้าคุณพุทธวิถีนายก(บุญ ขันธโชติ) ซึ่งปกครองวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 2478 และหลวงปู่เพิ่ม พระพุทธวิถีนายก(เพิ่ม ปุญญวสโน) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญและสืบตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดต่อมา

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

8 . วัดกลางบางพระ
 
ความเป็นมา
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2325 มีแหล่งท่องเที่ยวคือ หลวงพ่อทับทิม พระประธานในพระอุโบสถรุ่นเดียวกับหลวงพ่อโสธร เจดีย์พระเกศจุฬามณีภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุฯ พระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง 15 เมตร สูง 30 เมตร และพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยแปดล้านปี พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเกษตรกรรมพื้นบ้านในสมัยโบราณและของโบราณต่าง ๆ

สถานที่ตั้ง
จังหวัดนครปฐม

9 . วัดพระศรีมหาโพธิ์
 
ความเป็นมา
ตามหลักฐานมีว่า พระนางสังฆมิตตาเถรี ผู้เป็นพระอรหันต์และเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งอินเดียได้อัญเชิญกิ่งตอนจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นเดิม คือ ต้นที่พระพุทธเจ้าทรงรับหญ้าคา ๘ กำ จากโสตติยะพราหมณ์ ปูเป็นที่ประทับใต้ต้นโพธิ์นั้น ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลา อันเป็นวาระที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ที่เรียกว่า ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ คือ วันวิสาขะบูชา หรือวันเวสาข ของชาวศรีลังกา ซึ่งล่วงเลยมาสองพันห้าร้อยกว่าปี มาสู่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ในราวปีพุทธศักราช ๒๓๖ เพื่อถวายแก่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ กษัตริย์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาในสมัยนั้น และได้ทรงปลูกไว้ในวัด ซึ่งปัจจุบันเรียก "ศรีมหาโพธิ์วิหาร" หรือ "วัดพระศรีมหาโพธิ์" อยู่ในเมืองอนุราชปุระ พระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เจริญอายุยืนยาวถึงปัจจุบันประมาณกว่า ๒,๓๐๐ ปีแล้ว เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดเท่าที่สามารถสืบประวัติได้ เป็นความภาคภูมิใจสูงสุด ของชาวศรีลังกา เป็นที่เคารพเทิดทูนบูชาเพราะถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นองค์แทนแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระบรมศาสนาที่ยังดำรงอยู่
ปัจจุบันมีกิ่งใหญ่โคนต้นอยู่กิ่งเดียวยื่นออกไปนอกตัวเรือนต้นโพธิ์ ซึ่งได้ประคับประคองรักษาไว้ด้วยการค้ำรองด้วยเสาแข็งแรงหลายต้น เพื่อกันไม่ให้กิ่งโน้มห้อยลงสู่พื้นดิน ส่วนลำต้นตั้งแต่ยอดลงมานั้นตายแล้ว เหลืออยู่แต่ตอ ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ ที่กลางตอได้แตกกิ่งงอกขึ้นมาใหม่ ทุกวันนี้ชาวศรีลังกาจะเข้านมัสการบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์กันเป็นจำนวนมาก และผู้ที่เข้าไปนมัสการถือได้ว่าเป็นการได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์องค์สมเด็จ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และถือเป็นบุญยิ่งใหญ่ เป็นมงคลสูงสุด และถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์แห่งการตั้งสัตยาธิษฐานด้วย

สถานที่ตั้ง
จังหวัดนครปฐม
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |