--
   
 
 
ไหว้พระกรุงเทพฯ
-ศาล เจ้าพ่อเสือ
-ศาลหลักเมือง
-วัดสุทัศน์เทพวราราม
-วัดพระเชตุพนฯ
-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
-วัดชนะสงคราม
-วัดกัลยาณมิตร
-วัดระฆังโฆสิตาราม
-วัดอรุณราชวราราม
อ่านรายละเอียด
 
ไหว้พระอยุธยา
- วัดตูม
- วัดธรรมิการาช
- วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร
- วิหารพระมงคลบพิตร
- วัดพนัญเชิง
- วัดพระญาติการาม
- วัดท่าการ้อง
- วัดใหญ่ชัยมงคล
- วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
อ่านรายละเอียด
 
ไหว้พระนครปฐม
-วัดดอนหวาย
- วัดไร่ขิง
- วัดกลางบางแก้ว
- พระปฐมเจดีย์
- วัดศรีษะทอง
- พระประโทนเจดีย์
- วัดธรรมศาลา
- วัดกลางบางพระ
- วัดพระศรีมหาโพธิ์
อ่านรายละเอียด
 
ไหว้พระฉะเชิงเทรา
-วัดวัดโสธรวรารามวรวิหาร
- ศาลหลักเมือง
- วัดบางนาใน
- วัดอุทัยภาติการาม
- วัดสลุด
- วัดจีนประชาสโมสร
- วัดบางพลีใหญ่กลาง
- วัดอโศการาม
- วัดบางพลีใน
อ่านรายละเอียด
 
ไหว้พระเพชรบุรี
-วัดกุฏี
- ถ้ำเขาย้อย
- วัดเขาตะเครา
- วัดเขาบันไดอิฐ
- อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
- วัดพระพุทธไสยาสน์
- วัดมหาธาตุวรวิหาร
- วัดใหญ่สุวรรณาราม
- พระราชวังบ้านปีน
อ่านรายละเอียด
 
 
ไหว้พระกาญจนบุรี
- วัดบ้านถ้ำ
- วัดถ้ำแฝด
- วัดมโนธรรมาราม
- วัดถ้ำเสือ
- วัดถ้ำแก้ว
- วัดถ้ำเขาปูน
- วัดถ้ำพุหว้า
- วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
- วัดโพธิสัตว์บรรณนิมิต
อ่านรายละเอียด
 
 
 
 
ไหว้พระสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
- วัดเจริญสุขาราม (บางไผ่เตี้ย)
- วัดบ้านแหลม
- วัดบางกุ้ง
- วัดเกตุมดีศรีวราราม
- วัดกาหลง
- วัดสุทธิวาตวราราม
- วัดศรัทธาธรรม
- วัดบางกะพ้อม
- วัดอัมพวันเจติยาราม
อ่านรายละเอียด
 
 
 
 
ไหว้พระปทุมธานี
- วัดเจดีย์หอย
- วัดสิงห์
- ศาลหลักเมือง
- วัดเจดีย์ทอง
- วัดบางนา
- วัดชัยสิทธิ์
- วัดไผ่ล้อม
- วัดอัมพุวราราม
- วัดหงส์ปทุมวาส
อ่านรายละเอียด
 
 
 
 
ไหว้พระชลบุรี
webdeveloper
อ่านรายละเอียด
 
 
 
-
 
 
 
 
หน้าแรก | เจ้าแม่กวนอิม | แนะนำวัด | ถาม-ตอบ | ชมรม ๑๐๙ วัด |